Morten Kinn

  • Bergen Høyre
  • Bergens Unge Høyre
  • Kasserer - Bergenhus Høyre - Bydelsforening
  • Varamedlem - Bergenhus Høyre - Bydelsforening
  • 5590 0780
  • 98268285
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Bergen Høyre 2007 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2010 2011
Formann Bydelsforening Bergenhus Høyre 1991 1994
Formann Bydelsforening Bergenhus Høyre 2003 2004
Leder Bydelsforening Bergenhus Høyre 2003 2006
1. viseformann Bydelsforening Årstad Høyre 1989 1991
Gruppeleder Bydelsforening Bergenhus Høyre 1995 2000
Medlem Arbeidsutvalget Bergen Høyre 1999 2001
Medlem Foreningsstyret Bergen Høyre 1999 2001
Medlem Bydelsutvalg Bergenhus Høyre 1999 2003
Medlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 2006 2011
Sekretær Bydelsutvalg Bergenhus Høyre 1995 1999
Opplæringsleder Foreningsstyret Bergen Høyre 1998 2001
Opplæringsleder Arbeidsutvalget Bergen Høyre 1998 2001
Medlemsansvarlig Bydelsforening Bergenhus Høyre 2003 2005
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 1994 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 1998 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2002 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2006 2007
Varamedlem Bydelsutvalg Bergenhus Høyre 1992 1995
Varamedlem Fylkesting Hordaland Høyre 1995 1999
Varamedlem Arbeidsutvalget Bergen Høyre 1996 1999
Varamedlem Foreningsstyret Bergen Høyre 1997 1999
Varamedlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 2000 2003
Varamedlem Kommunestyret Bergen Høyre 2003 2007
Varamedlem Bydelsutvalg Bergenhus Høyre 2007 2010
Forslag Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 1998 1998
Forslag Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2002 2002