Fritt behandlingsvalg

sykehus
Foto: Colourbox.com
Fritt behandlingsvalg er muligheten du har til å velge akkurat det stedet og den behandleren som passer dine behov, hvor som helst i landet.

Fritt behandlingsvalg gir pasienter rett til å velge hvor de skal behandles ut i fra sine behov, hvor som helst i landet, så lenge tilbudet er godkjent. Tusenvis av pasienter har allerede benyttet seg av retten til fritt behandlingsvalg, og ordningen er en suksess. Målene for ordningen er reduserte ventetider, økt valgfrihet for pasientene og stimulering til økt effektivitet i offentlige sykehus.

Ved å overføre makt fra systemet til pasienten, må sykehusene finne nye og bedre måter å gi god og rask behandling. Målet er at fritt behandlingsvalg skal utvides og bli så kjent at mer enn 12 000 pasienter har fått gleden av ordningen innen utgangen av 2021.

Om lag 8 500 pasienter benyttet seg av fritt behandlingsvalg i 2018. Det er en betydelig vekst fra 2017 – over 75 prosent. De har fått raskere helsehjelp eller fått velge den institusjonen som de mener har det beste tilbudet.

Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste

  • Ytterligere redusere ventetiden før oppstart av behandling eller utredning, og underveis i behandlingsforløpet. 
  • Utvide fritt behandlingsvalg til nye områder 

Blant annet på grunn av fritt behandlingsvalg er ventetidene redusert med 13 dager for all type behandling og 24 dager for rusbehandling.

Her kan du lese mer om Pasientens helsetjeneste