Fritt behandlingsvalg

sykehus
Foto: Colourbox.com
Fritt behandlingsvalg er muligheten du har til å velge akkurat det stedet og den behandleren som passer dine behov, hvor som helst i landet. Tusenvis av pasienter har allerede benyttet seg av retten til fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg er en bred reform som reduserer ventetidene og stimulerer de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Kapasiteten private behandlere kan tilby skal bli tilgjengelig for alle med rett til behandling, uavhengig av betalingsevne, fordi staten skal ta regningen. Så enkel og god er tanken bak fritt behandlingsvalg. Ved å overføre makt fra systemet til pasienten, må sykehusene finne nye og bedre måter å gi god og rask behandling. 

Velge fritt 

For disse menneskene har den valgfriheten betydd raskere behandling, riktigere behandling og for noen har det betydd ett nytt liv. Men rettigheten står i fare; venstresiden går til valg på å fjerne den. Fritt behandlingsvalg er viktig fordi det er mange gode private tilbud som ellers vil være forbeholdt dem med god råd. Det er usosialt og urettferdig.

Og fritt behandlingsvalgs-ordningen blir stadig mer populær. Derfor vil Høyre utvide fritt behandlingsvalg gjennom å godkjenne flere behandlingsinstitusjoner og behandlinger.

Redusere kø 

Målet er at fritt behandlingsvalg skal utvides og bli så kjent at mer enn 12000 pasienter har fått gleden av ordningen innen utgangen av 2021.

I 2013 var helsekøene for lange. For mange pasienter ventet unødvendig lenge på behandling. På grunn av skepsis mot samarbeid med private aktører var vi i ferd med å få en todelt helsetjeneste, hvor bare de med god økonomi kunne kjøpe seg rask helsehjelp, mens de med dårligere økonomi ble stående i køen. 

Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste

Vi ønsker å redusere ventetidene og ville ha mer valgfrihet for pasientene.  

Det får de gjennom fritt behandlingsvalg, slik at flere kan benytte private helsetilbud for statens regning. 

Og vi ser resultatene:

  • Ventetidene går ned
  • Flere pasienter får behandling.
  • Det står færre personer i helsekø.

Blant annet på grunn av fritt behandlingsvalg er ventetidene redusert med 13 dager for all type behandling og 24 dager for rusbehandling.

Her kan du lese mer om Pasientens helsetjeneste