Nasjonal transportplan

Regjeringen og samarbeidspartienes historiske satsing på samferdsel fortsetter. Vi bygger landet med nye veier, nye toglinjer og mer moderne infrastruktur fra Agder i sør til Finnmark i nord.

5. april 2017 la Høyre/Frp-regjeringen en ny Nasjonal transportplan (NTP)for perioden 2018-2029. Bedre infrastruktur skal gi hele landet enklere og tryggere reisehverdager, kortere reisetider, økt mobilitet og dermed økt konkurransekraft. Ingen av oss kjenner fremtiden, men vi skal sørge for at vi er klar for den. Vi skal derfor bruke 1 064 milliarder kroner de neste tolv årene på modernisering av infrastrukturen og på utvikling av sikrere, mer effektive og grønnere transportløsninger.

Nasjonal transportplan 2018-2029: Klikk for å se hvilke prosjekter som bygges i ditt fylke