Velferdssamfunnet og det sosiale sikkerhetsnettet skal være sterkt for den som har behov for hjelp. Det overordnede målet i Høyres arbeids- og sosialpolitikk er at så mange mennesker som mulig kan få oppleve den tryggheten det er å være selvhjulpen og å ha en jobb å gå til. Høyres mål i arbeidspolitikken er høy sysselsetting og lav arbeidsledighet.

Samtidig må de som trenger hjelp, sikres anstendige ordninger og få mulighet til aktivitet og medvirkning. Samfunnet og vekslende regjeringer har ikke lykkes godt nok med å løfte personer med nedsatt arbeidsevne inn i arbeidslivet. Høyre vil ha et samfunn som i større grad legger til rette for at alle mennesker kan bruke den arbeidsevnen de har.

Velferdssamfunnet bærekraft hviler på vår felles arbeidsinnsats. Den gir økonomien som trengs for velferdsstaten. Men velferdssamfunnet hviler også på en følelse av gjensidige forpliktelser som balanserer hensynet til plikter og rettigheter. Det er negativt at flere faller helt eller delvis ut av – eller aldri kommer inn i – arbeidslivet.

De som er for syke til å jobbe, skal ikke presses inn i arbeid. Men vi må vi bryte den onde sirkelen som gjør at utenforskap går i arv, og vi må sikre at de som kan jobbe, faktisk jobber.

En styrket arbeidslinje er en forutsetning for å sikre velferdssamfunnets fremtid. Samtidig erkjenner Høyre at arbeidet for å gi alle mennesker en ny sjanse må foregå langs en bred front. Det dreier seg både om å endre systemene og om å ruste opp den enkeltes muligheter til å stå på egne ben.

Høyre ønsker å gå igjennom dagens skatte- og velferdsordninger for å sikre at de oppmuntrer til aktivitet og arbeid. Det skal lønne seg å jobbe!

Les mer om "Trygge arbeidsplasser" her.

 

Bli med i Team Erna

Vil du se hva planen vår er for de neste fire årene? Sjekk partiprogrammet vårt her! 

Vil du ha fire nye år med Erna Solberg som statsminister? Da kan du bli medlem i Høyre her, bli med i Team Erna eller gi en liten gave.