Læreren 

Alle elever fortjener en drømmelærer. En bedre skole forutsetter en sterkere satsing på lærerne.

Enda bedre lærere

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring og en god skole. Vi vil stille høye krav til dem som ønsker å bli lærere og sikre gode utviklingsmuligheter gjennom yrkesløpet.

Regjeringen er i gang med å gjennomføre «Lærerløftet». I Lærerløftet lanserer regjeringen flere reformer som til sammen skal skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, et skikkelig løft for etter- og videreutdanningen og flere karriereveier for lærere.

5-årig lærerutdanning

Fra høsten 2017 innfører vi en femårig masterutdanning for lærere. Målet er faglig sterke lærere og en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet.

Krafttak for etter- og videreutdanning

Vi har tredoblet satsingen på etter- og videreutdanning av lærere. Vi har økt antall plasser, og staten tar en større del av regningen. Høsten 2017 får 5000 lærere tilbud om videreutdanning, og målet er at innen ti år skal alle lærere ha fordypning i de basisfagene de underviser i.

Karriereveier for lærere

Vi mener det er på tide å tenke nytt rundt lærerens karrieremuligheter. Vi ønsker flere gode lærere i klasserommet, og at det blir mulig å stige i gradene som lærer. Vi gjennomfører nå en pilotordning med nye karriereveier for lærere.

Frigjøre lærernes tid

I dag bruker mange lærere mye tid på oppgaver som ikke er undervisningsrelaterte. Vi vil frigjøre mer tid for lærerne og ha andre yrkesgrupper inn i skolen. På den måten får lærere få mer tid til å være nettopp det.

Høyres løsninger:

 • Fortsette arbeidet med å fjerne unødvendig byråkrati for lærerne i skolen.
 • Fortsette satsingen på videreutdannelse av lærere.
 • Vurdere om lærerprofesjonen selv skal ha et større ansvar for deler av skoleutviklingsmidlene.
 • Ha som mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i.
 • Arbeide for strengere opptakskrav til lærerstudiene.
 • Rekruttere flere yrkesfaglærere, blant annet gjennom rekrutteringsstipender.
 • Fortsette arbeidet med å etablere nye karriereveier i skolen, blant annet ved å videreføre nye stillingskategorier som lærerspesialist, for eksempel førstelærer og førstelektor, i henholdsvis grunnskolen og den videregående skolen.
 • Fullføre og kvalitetssikre en femårig masterutdannelse for lærere.
 • Styrke satsingen på profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdannelsen og etter- og videreutdannelsen av lærere.
 • Gi rektorer rett og plikt til etter- og videreutdanning.
 • Jobbe for å få flere yrkesgrupper inn i skolen for å bygge lag rundt eleven.