Veiutbygging

Vi trenger gode og trygge veier i hele landet. Vi vil derfor fortsette den storstilte satsingen på veiutbygging i Norge.

veiskilt av nye E6

Høyre vil

At varer og mennesker skal komme trygt og raskt frem

Dette vil vi gjøre

Samferdselspolitikken er det aller kraftigste virkemiddelet vi har for å skape vekst og utvikling i hele landet. Høyre bygger by og bygd tettere sammen, reduserer avstandene mellom folk og sørger for at varer og tjenester kommer fortere frem. Vi bygger mer og tryggere vei for pengene, fordi vi bygger smartere. 

Dette er problemet

Selv om det er bevilget historisk mye til veibygging siden 2013, er det fremdeles stort behov for oppgradering av veinettet i Norge. Veiene er livsnerven for å knytte regioner og landsdeler sammen, for verdiskaping i næringslivet og bedre hverdager for familiene.

Bygging av veier utvider og knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner. En god vei gjør avstanden mellom folk kortere. Det handler om å få varer og personer trygt og effektivt frem, og til rett tid.

Dette er Høyres løsning

Bedre og tryggere veier er viktig i folks hverdag og for å kunne opprettholde bosetting i hele landet. Samtidig må vi sikre en helhetlig transportpolitikk som tar innover seg at utslippene fra transportsektoren skal ned. Vi vil fortsette å satse på veiutbygging de neste fire årene. Veiutbyggingen må skje effektivt, og bidra til at flere kommer seg raskere og tryggere frem.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

Nye og bedre veier binder Norge sammen. Norge er et langstrakt land med store avstander. Derfor er Høyre stolte av hver meter vei som vi har bygd. Vi skal fortsette å bygge veier og vi gjør dette fordi vi mener det er viktig å bygge landet.

Opposisjonen

Ap vil bli avhengig av regjeringssamarbeid med SV og MDG. De partiene vil sette norske veier mange tiår tilbake i tid ved å stanse og reversere viktige motorveiutbygginger.

Dette har vi gjort

 
Regjeringen har økt samferdselsbudsjettet med 80%.  

  • Nye veier AS - Regjeringen har startet Nye Veier som bygger vei raskere. Staten ligger an til å spare over 20 mrd. kroner på veiene som bygges av Nye Veier.  
  • Én av ti personbiler på norske veier er elbiler – En av regjeringens største klima- og samferdselsseire er å reformere hele Norges bilpark, og med borgerlig politikk er 1/10 biler på Norske veier el-biler.   
  • 1000 milliarder i NTP - Siden regjeringen overtok samferdselsbudsjettet har det økt med over 80 prosent. Vi skal bruke 1000 milliarder på Nasjonal Transportplan.