Modernisering av offentlig sektor

Høyre vil sikre at kommunene er store nok til å kunne levere de tjenestene innbyggerne trenger, og forenkle byråkratiet for både innbyggere og næringsliv.

Høyre vil ha gode offentlige tjenester som tilpasser seg innbyggernes og næringslivets behov. Det skal sikres gode velferdstjenester gjennom velfungerende kommuner, regioner og staten. Offentlig forvaltning skal konsentrere seg mer om kvaliteten på tjenestene enn om å administrere tjenester. Høyre vil derfor fortsette å modernisere forvaltningen med mål om at flere relevante tjenester kan formidles digitalt.

Offentlig sektor står for en betydelig andel av tjenesteproduksjonen og sysselsettingen i Norge. Høyre vil føre en politikk som bidrar til innovasjon og effektivisering av offentlige tjenester, og vil la private og ideelle aktører konkurrere om tjenesteproduksjonen for å bidra til innovasjon i tilbudet, bedre tjenester, flere gründere, større mangfold og valgfrihet for brukerne.

Høyre ønsker å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Høyre vil digitalisere de offentlige tjenestene, ha færre skjemaer og mindre byråkrati, særlig for de små og mellomstore bedriftene.

Høyres løsninger:

  • Fornye, forenkle og forbedre offentlige tjenester.
  • Føre en politikk som prioriterer velferdstjenester som skole og omsorg, fremfor unødig byråkrati og forvaltning.
  • At åpenhet, kvalitet og service skal kjennetegne offentlig sektor.