Offentlig sektor skal moderniseres

Høyre vil sørge for at kommunene er store nok til å kunne levere de tjenestene innbyggerne trenger – og vil forenkle byråkratiet for både innbyggere og næringsliv.
Høyre vil ha gode offentlige tjenester som tilpasser seg innbyggernes og næringslivets behov. Offentlig forvaltning skal konsentrere seg mer om kvaliteten på tjenestene enn om å administrere tjenester. Høyre vil derfor fortsette å modernisere forvaltningen med mål om at flere relevante tjenester kan formidles digitalt. 

Høyre vil føre en politikk som bidrar til innovasjon og effektivisering av offentlige tjenester, og vil la private og ideelle aktører konkurrere om oppdrag. Det vil bidra til innovasjon i tilbudet, bedre tjenester, flere gründere, større mangfold og valgfrihet for brukerne. 

Høyre vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Høyre vil digitalisere flere offentlige tjenester, ha færre skjemaer og mindre byråkrati, særlig for de små og mellomstore bedriftene. 

Høyre vil:

  • Fornye, forenkle og forbedre offentlige tjenester.
  • Føre en politikk som prioriterer velferdstjenester som skole og omsorg, fremfor unødig byråkrati og forvaltning.
  • At åpenhet, kvalitet og service skal kjennetegne offentlig sektor.