Kultur, idrett og mangfold

Høyre ønsker et inkluderende og mangfoldig kultur- og idrettsliv.

Kultur, idrett og frivillig deltagelse beriker menneskers liv. Kunst og kultur forankrer oss i vår felles historie, utfordrer oss og åpner opp for det ukjente. Høyre ønsker et kulturliv preget av nyskaping, kvalitet og talentutvikling. Høyres hovedmål er sterke kulturinstitusjoner, økt mangfold av aktører og god talentutvikling. Den norske kulturarven må sikres.

Idretten er Norges største folkebevegelse, og bidrar til god folkehelse, deltagelse og inkludering. Frivilligheten skaper lokalt engasjement og fellesskap. Høyre ønsker å legge til rette for størst mulig frivillig engasjement i idrett og kulturliv. Gjennom frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering og hverdagsintegrering. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltagelse og frivillig innsats.

Levedyktige og uavhengige medier er en forutsetning for demokratiet. Høyre ønsker en omlegging av mediepolitikken for å sikre at allmennkringkastingsrollen ivaretas, og at kommersiell nyhetsproduksjon også er mulig i fremtiden.

 

 

 

 

Her kan du lese Høyres stortingsvalgprogram for 2017-2021 [1.4 MB]

Saker