Kultur er en viktig identitetsbygger som samtidig bidrar til å utfordre oss og til å åpne oss for det ukjente. Norge har et rikt og variert kulturliv. I de senere årene har vi imidlertid sett klare tendenser til maktkonsentrasjon og eksempler på politisk innblanding. Et fritt og uavhengig kulturliv må ikke bli ensidig avhengig av statlig finansiering og den maktkonsentrasjonen som lett følger av dette.

Høyre vil legge til rette for økt entreprenørskap og innovasjon i kulturlivet, redusere søknadsbyråkratiet i kultursektoren, sikre et desentralisert kulturliv, styrke fagmiljøene også utenfor Oslo og styrke det frie feltet, korps- og korbevegelsen. Vi ønsker å opprettholde en sterk norsk filmproduksjon, styrke regionale filmfond og sentre og innføre en insentivordning for utenlandsk filmproduksjon i Norge.