Foss i kraftverk. Foto.

Energi og miljø

Høyre bygger vår klima- og miljøpolitikk på forvalteransvaret. Vi skal bevare jordens natur og økosystemer slik at våre etterkommere kan leve og høste av naturressursene slik vi har kunnet gjøre.

Formålet med miljø- og klimapolitikken er å sikre at vi tar vare på naturressurser og livsgrunnlag for våre etterkommere. Generasjonsperspektivet er viktig i Høyres miljøpolitikk og innebærer avveininger mellom ulike hensyn til miljø, klima, arbeidsplasser og lokalmiljø for å nevne noe. Høyre vil ta i bruk mulighetene som ligger i ny teknologi til å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning i Norge og internasjonalt.

 

Klima og miljøteknologi

Fremtidsoptimisme er et viktig utgangspunkt for vår konservative miljøpolitikk. Vi tror på mennesket og dets evne til å finne nye løsninger på utfordringer vi møter, enten det gjelder fattigdom, sykdommer, klimaendringer eller miljøskader. Vi vil legge til rette for teknologiutvikling og ta markedet i bruk slik at det skapes lønnsomme og miljøvennlige produkter og tjenester som forbedrer menneskers liv.

Et aktivt og sterkt næringsliv er viktig for å løse miljøutfordringene. Et grønt skifte innebærer å frikoble økonomisk vekst fra økte klimagassutslipp slik at flere mennesker kan oppnå løftes ut av fattigdom uten at klimaet på jorden ødelegges. Et fritt marked med innovasjon, konkurranse og entreprenører er viktig for å skape miljøløsninger.

Høyre vil derfor ha gode støtteordninger som reduserer den økonomiske risikoen bedrifter tar på seg ved å prøve ut og teste ny klima- og miljøteknologi.

Høyre mener at det skal ha en kostnad å påføre miljøet skade, derfor er forurenser-betaler-prinsippet viktig i utformingen av miljø- og klimapolitikken. Det er rettferdig at den som skaper utslipp og forurenser miljøet betaler for dette slik at ikke regningen sendes til våre barn og barnebarn. Avgifter på utslipp er dessuten et virkemiddel i seg selv for å få ned utslippene.  

 

Olje og gass

Høyre mener Norge skal bidra til å redusere følgene av menneskeskapte klimaendringer og arbeide for å redusere utslipp her hjemme og globalt. Verden trenger mer energi i fremtiden og derfor må fornybare energikilder stå for en større del av energiforsyningen. Norge kan med sine teknologimiljøer og økonomiske ressurser vise veien til lavutslippssamfunnet.

Norge er en av verdens største eksportører av olje og gass. Høyre mener vi har et ansvar for å bidra til å møte verdens energibehov. Norsk olje og gass utvinnes etter de strengeste miljøkravene som finnes og har langt lavere utslipp per produserte enhet enn noe annet sted i verden.

Vi vil legge til rette for fortsatt høy aktivitet i norsk petroleumsnæring innenfor rammene av EUs kvotesystem for klimagassutslipp.

 

 

Bli med i Team Erna

Vil du se hva planen vår er for de neste fire årene? Sjekk partiprogrammet vårt her! 

Vil du ha fire nye år med Erna Solberg som statsminister? Da kan du bli medlem i Høyre her, bli med i Team Erna eller gi en liten gave.