Fakta om fraværsgrensen

Å stille krav er å bry seg. Derfor har Høyre innført fraværsgrensen i videregående opplæring. Det har gitt resultater. 
Vi tok over en skole med høyt fravær og høyt frafall. Høyre har innført en fraværsgrense for udokumentert fravær i videregående opplæring som sørger for mer tilstedeværelse og mer læring. Fraværet har stupt, elevene er mer på skolen og rekordmange fullfører videregående opplæring. Tre av fire fullfører nå videregående opplæring, men vårt mål er at ni av ti skal fullføre og bestå innen 2030. 

Å stille krav er å bry seg

Forskning viser en klar sammenheng mellom nærvær, og resultater i skolen. Da må vi få økt nærvær, og mindre fravær i norsk skole. Det bidrar en fraværsgrense til. Vi gjør elevene en stor bjørnetjeneste dersom vi ikke stiller tydelige krav til oppmøte. Det vil ikke bidra til den læringen som er planlagt ei heller forberede elevene til et arbeidsliv der udokumentert fravær ikke er akseptabelt. 

Alle er enige om at en god lærer er viktig for at elevene skal lære mer i skolen. Det hjelper ikke med gode lærere hvis eleven ikke er til stede i klasserommet. Derfor må vi stille krav til at elevene møter opp til timene slik at de får den nødvendige undervisningen. At elevene er til stede er en forutsetning for at lærerne skal kunne tilpasse undervisningen og sikre at elevene får mulighet til å lære seg det de skal.

Udokumentert fravær

Dersom en elev har mer enn ti prosent fravær i ett eller flere fag, kan eleven likevel få vurdering i fag (-ene) hvis de kan dokumentere at fraværet ut over de ti prosentene skyldes:

  • helse- og velferdsgrunner 
  • arbeid som tillitsvalgt 
  • politisk arbeid 
  • hjelpearbeid 
  • lovpålagt oppmøte 
  • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett 
  • religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke

I den nye regjeringsplattformen er det enighet om at også fravær grunnet obligatoriske timer for trafikkopplæring skal unntas fra fraværsgrensen. 

Elever som er borte på grunn av rettigheter de har etter opplæringsloven, vil heller ikke få fravær. Det gjelder for eksempel rådgiving på skolen, møte med PP-tjenesten og elevrådsarbeid. Når elever får opplæring i hjemmet eller institusjon som følge av langvarig sykdom, eller har avtale om selvstendig studiearbeid, regnes ikke dette som fravær. 

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, men som og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent. 

Elever som tar Vg3 alternativ fagopplæring i skole omfattes ikke av fraværsgrensen. 

Selv om elevens fravær er under grensen, må faglærer ha tilstrekkelig grunnlag for å gi eleven vurdering med karakter.