100 dager igjen til valget !

Utdrag fra Elverum Høyres kommunestyreprogram 2023-2027:

Barn og unge er fremtiden.

Det viktigste vi kan gjøre er å gi barna muligheter gjennom en god barnehage, kunnskapsbaserte skoler og deltakelse i fritidsaktiviteter.

Vi vil skape en skole der barna trives bedre og lærer mer.

Alle barna skal ha muligheter til å delta i barnehage og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonom

Tidlig innsats – uavhengig av alder.

Du skal glede deg til å bli eldre i Elverum

Vår målsetting er at alle i Elverum kommune skal få gode omsorgstjenester med høy kvalitet, og at alle skal behandles med respekt og verdighet.

Vi ønsker å redusere ufrivillig deltid hos de ansatte.

Vi er overbevist om at dagens og fremtidens eldre vil styre eget liv så langt det er mulig.

Alle innbyggerne skal ha tilgang på nødvendig helsehjelp når de trenger det.

Vi vil jobbe for å styrke folkehelsearbeidet og derved redusere sykdom og øke trivsel

Vi ønsker kvalitet og valgfrihet for alle pasienter og vil styrke det tverrfaglige arbeidet spesielt innen rus, vold og psykisk helse.

Leve hele livet – helsehjelp når du trenger det.

Sammen kan vi skape mer
Elverum Høyre ønsker å gjøre Elverum til et bedre sted å bo i, flytte til, jobbe, studere, besøke og drive næringsvirksomhet i.

Vi vil ha en helhetlig plan for utvikling av Glomma og Restvold slik at vi kan ta elva i bruk til ulike aktiviteter.

Vi skal bli best på å tiltrekke oss kunnskapsrike og kreative mennesker, bedrifter og
arbeidsplasser.

Folk med ambisjoner og ideer om å skape arbeidsplasser i Elverum skal møte en kommune som gir støtte og veiledning og finner muligheter
sammen med deg.

Med Norges største skogselskap, Høgskolen i Innlandet, sykehuset, Forsvaret og et variert næringsliv, samt en kunnskapsbasert industri og en innovativ og stor handelsstand har vi det meste som trengs for å lykkes.

I kampen om den fremtidige
arbeidskraften skal vi ha en kultur hvor det er lov å lykkes.
Med Høyre skal Elverum bli en tydeligere JA-kommune hvor ideer
og innovasjon realiseres.

Ta Glomma i bruk

——–

Håper vi ses de neste dagene!