Våre kjernesaker

Barn og unge er fremtiden.

Det viktigste vi kan gjøre er å gi barna muligheter gjennom en god barnehage, kunnskapsbaserte skoler, og deltakelse i fritidsaktiviteter. Vi skal skape en skole der barna trives bedre og lærer mer. Alle barna skal ha muligheter til å delta i barnehage og fritids- aktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi.

Grunnen til å stemme Elverum Høyre