Innlegg Yngve Sætre

Vår sikkerhet, vår frihet og vårt demokrati er det aller viktigste vi har. Vi må aldri mer oppleve 9. april. For å sikre dette må vi styrke forsvaret. Resolusjon om å etablere en felles rekruttskole på Terningmoen.

Årsmøte!

I Norge vet vi at krig og lidelse også kan ramme oss. I Elverum finnes bevisene på det over hele byen. Jeg bor ikke langt fra Folkehøgskolen, hvor Kong Haakon sa NEI til den tyske okkupasjonsmakten 10. april 1940. Når jeg skal til formannskapsmøter i Rådhuset går jeg gjennom Storgata som ble bombet sønder og sammen av de tyske bombene 11. april.  

Jeg går videre forbi snublesteinene til minne om Selik, Jette Lea, Leif Sigurd, Liv, Sylvia, Aron og lille Ragnar på fem år. De ble sendt med Donau i november 1942, og rett i døden i de tyske gasskamrene. Jeg går også forbi statuen av Høyres C.J.Hambro, som utformet Elverumsfullmakten og dermed ga regjeringen mulighet til å arbeide for landet under krigen.  

Hamar, Elverum og Trysil var i begivenhetenes sentrum i aprildagene 1940. I dag utgjør Rena leir og Terningmoen Hærens tyngdepunkt i Sør-Norge, og sammen med Jørstadmoen er disse leirene helt sentrale i Norges forsvar.

Forsvar og trygghet er viktigere enn på mange tiår. Igjen er det krig og lidelser på vårt eget kontinent. I Russlands grusomme krig mot Ukraina er det nå om lag 500.000 døde og sårede. I den forferdelige krigen mellom Israel og Hamas er det over 26.000 døde. Verden er mer utrygg enn på lenge.  

Vi må innse alvoret i situasjonen. Forsvarskommisjonen sier i klartekst at Forsvaret i dag har betydelige mangler og at den operative evnen må styrkes umiddelbart. Kommisjonen foreslår en styrking på 70 milliarder årlig, noe som er nesten en dobling av dagens nivå.

Jeg tar ikke stilling til antall milliarder, men som ansvarlige politikere må vi ta faresignalene på alvor, og vi må gjøre det nå. Forsvaret trenger større ressurser i form av mer penger og utstyr, og flere folk. Som et viktig skritt på vegen må vi følge opp forsvarets eget ønske og Stortingets vedtak om en felles rekruttskole på Terningmoen. Viktigheten av dette er gjentatt gang på gang av forsvaret selv.   

Vår sikkerhet, vår frihet og vårt demokrati er det aller viktigste vi har. Vi må aldri mer oppleve 9. april. For å sikre dette må vi styrke forsvaret. Vårt konkrete bidrag her i dag er å stemme for resolusjon nr. 14 om å etablere en felles rekruttskole på Terningmoen.

Takk!