Vårt verdigrunnlag

Frihet til å bestemme selv.

Ved å vise det enkelte menneske tillit kan vi utløse skaperkraft for å bygge et sterkere og bedre Elverum. Det skal være trygt og godt å leve i Elverum. Vi vil forsterke og bevare forhold som gir vekst og utvikling, og endre det som ikke gir utvikling.

Fremtidige generasjoner skal overta kommunen i bedre stand enn det den er i nå. Frihet, ansvar og mangfold ligger i ryggmargen i vår politikk. Våre kjernesaker de neste fire årene er oppvekst, helse og næringsutvikling.