Innlegg fra Yngve Sætre

Årsmøtet i Innlandet høyre

La oss ta et krafttak for å flere inn i arbeidslivet og en ny politisk kurs

Yngve Sætre

Kjære årsmøte!

Ved valget i høst fikk Høyre 8 ordførere og 7 varaordførere i Innlandet. Det fortjener en stor gratulasjon til hele Innlandet Høyre. Våre resultater er ikke tilfeldig. Folk ser at Høyrepolitikk virker og er bra for landet og kommunene.

Samtidig har Ap/Senterparti-regjeringen ingen svar på landets utfordringer. De har en kjepphest, og det er kampen mot private løsninger. De forstår ikke at Norge er bygget på det gode samspillet mellom offentlig og privat sektor. Det siste eksempelet er forslaget til ny barnehagelov, hvor målet åpenbart er å nedkjempe de private barnehagene. Regjeringen burde i stedet kuttet klimautslipp, slanket byråkratiet og gitt folk bedre privatøkonomi. De burde også gjort noe med det store utenforskapet som bare vokser og vokser. Det er nå 600.000 i arbeidsfør alder som er utenfor arbeidslivet. Det er uholdbart.

På Agenda Innlandet i forrige uke hørte vi at 46000 i arbeidsfør alder i fylket vårt står utenfor arbeidslivet. Samtidig vet vi at bedriftene skriker etter arbeidskraft. Dette misforholdet er en av Innlandets store utfordringer.

Mange kan ikke og skal ikke i arbeid av helsemessige årsaker, men veldig mange har også lyst og evne til å jobbe. Disse må vi gi en sjanse. Dypt inne i menneskesjelen ligger et sterkt behov for å bidra, mestre noe og føle seg inkludert. Å være i arbeid bygger solide og frie mennesker som kan ta ansvar for seg og sitt og bidra i fellesskapene. Dette er en grunnplanke i konservatismen. Derfor var det ikke tilfeldig at det moderne Høyres far, Sjur Lindebrække, lanserte full sysselsetting som et mål for Høyre etter krigen. Lindebrække skjønte at full sysselsetting ikke bare handler om å bygge samfunnet, det handler også om å bygge mennesket.

Regjeringen gjør for lite også på dette området. I forrige uke var jeg, Anna og Gjertrud på besøk på Hernes Institutt i Elverum. De har 50 plasser innen arbeidsrettet rehabilitering. På grunn av trange økonomiske rammer står fem plasser ledig. Dette samtidig med at antall uføre øker både i Innlandet og i Norge. Høyre vil gjøre mer på dette området, og i vårt alternative budsjett foreslo vi 1000 flere tiltaksplasser og tilrettelagte arbeidsplasser. Det ville ha hjulpet flere.  

Kjære årsmøte! La oss ta et krafttak for å flere inn i arbeidslivet. Det styrker både samfunn og mennesker. Og la oss også ta et krafttak for å få Høyre i regjering i 2025. Norge trenger fremdrift og en ny politisk kurs!

Takk!