Våre kjernesaker

Du skal glede deg til å bli eldre i Elverum

Vår målsetning er at alle i Elverum kommune skal få gode omsorgstjenester med høy kvalitet, og at alle skal behandles med respekt og verdighet. Vi ønsker å redusere ufrivillig deltid hos de ansatte. Vi er overbevist om at dagens og fremtidens eldre vil styre eget liv så langt det er mulig.

Alle innbyggere skal ha tilgang på nødvendig helsehjelp når de trenger det.  Vi vil jobbe for å styrke folkehelsearbeidet og derved redusere sykdom og øke trivsel. Vi ønsker kvalitet og valgfrihet for alle pasienter og vil styrke det tverrfaglige arbeidet spesielt innen rus, vold og psykisk helse. 

Leve hele livet – Helsehjelp når du trenger det