Høyre ønsker sommeråpne barnehager

Innlegg i kommunestyret 24.02.21 om feriestengte barnehager

Elverum høyre stemte JA til mer fleksibilitet i barnehagene da saken om sommerstengte barnehager ble behandlet i formannskapet og kommunestyret i februar 2021.

Teksten under er hentet fra Elverum Høyres kommunestyreprogram, pkt.1.6

«Barnehagene skal sikre et godt pedagogisk grunnlag. Elverum kommune skal tilby barnehageplass til dem som ønsker det. Elverum Høyre vil også ha som mål å kunne tilby barnehageplass til alle gjennom hele året. Dessuten arbeidet for en bedre kjønnsbalanse blant ansatte i skole og barnehage.»

Ordfører!

Innlegg av Yngve Sætre, gruppeleder i Elverum Høyre

Elverum er en forsvarsby og en sykehusby. Mange helseansatte og forsvarsansatte har arbeidstider som gjør at de ikke passer inn i A4 modellen med tre ukers ferie siste del av juli. Siden vi er en forsvarskommune er det naturlig nok også mange innflytterfamilier i Elverum som kanskje ikke har besteforeldre i nærheten som kan stille opp som barnevakt. 

Tallene viser tydelig at det er et behov for barnehage også i juli. Omkring 85-90 barn meldes på til dette tilbudet hvert år. Det vil si at det er nærmere to hundre foreldre som vurderer at de trenger dette tilbudet. Det er noen som ikke bruker tilbudet de har meldt seg på, men dette bør uansett ikke gå utover de som trenger barnehageplass. Bedre rutiner for påmelding og avmelding vil kunne gjøre oppmøteprosenten større.

Ved å stenge de kommunale barnehagene i tre uker hver sommer styrer du i realiteten ferietidspunktet til alle familier med barn mellom ett og fem år i de kommunale barnehagene. Dette er over 500 hundre barn og over 1000 foreldre. En slik rigid styring av barnefamilienes ferie er Høyre imot. Høyre vil i stedet ha mer fleksibilitet i barnehagenes åpningstider slik at familiene kan få større valgfrihet.

Jeg tror alle som har eller har hatt små barn kjenner til hvordan den såkalte tidsklemma griper tak og styrer hverdagen. Det i seg selv er et argument for mer fleksibilitet i barnehagenes åpningstid. Samtidig har vi også et arbeidsliv som for mange har endret seg vesentlig. Det er mer eller mindre slutt på den tiden da fabrikkarbeideren måtte ta ferie i fellesferien fordi fabrikken han jobbet på stengte i tre uker. Arbeidslivet har for mange blitt mye mer fleksibelt, ved at du i prinsippet kan gjøre jobben din når som helst og hvor som helst så lenge du har en pc. Dette gjør også at det er blitt mer vanlig å ta ferie til andre tider enn i fellesferien.  

Samtidig har vi også mange grupper som må jobbe for å holde hjulene i gang i fellesferien. Ansatte på sykehjem, sykehus, politi, journalister og butikkansatte er eksempler på dette. For disse gruppene vil jeg tro det er kjærkomment at barnehagen faktisk er oppe om sommeren. Så er det også noen som av økonomiske årsaker bevisst velger å ta ferie til andre tider enn i fellesferien. Alle som har planlagt ferie vet at det er mange tusenlapper å spare på å legge ferien til andre uker enn i fellesferien. Vi bør også legge til rette for alle familiene som teller på kronene når ferien skal planlegges. Dette er noe jeg trodde både Ap og SV var opptatt av.  

Poenget mitt er at småbarnsfamilier ikke er en ensartet A4 – gruppe. Det er en sammensatt gruppe med ulike behov. Å stenge barnehagen i tre uker i juli vil skape utfordringer for mange familier, og det vil totalt sett gi et dårligere tilbud til småbarnsfamilier i Elverum.  

I saksutredningen er det vist til praksis i Trondheim, Kristiansand, Drammen og Fredrikstad. Dette synes jeg er et underlig sammenlikningsgrunnlag. Dette er større kommuner i andre deler av Norge som neppe konkurrer med Elverum om tilflytting. Jeg synes det er mye mer relevant å sammenlikne Elverum med de kommunene vi konkurrer med når det gjelder tilflytting. Jeg tok en sjekk blant kommunen rundt oss og det er litt ulik praksis, men jeg fant ingen eksempel på kommuner i Innlandet som stenger barnehagen i tre uker hver sommer slik som posisjonen med Ap i spissen vil innføre i Elverum.

I stedet fant jeg at kommuner vi vanligvis sammenlikner oss med, for eksempel Hamar, Gjøvik og Kongsvinger har en eller flere åpne barnehager om hele sommeren. Vi må innse at vi er i en konkurransesituasjon om å tiltrekke oss barnefamilier. Feriestengte barnehager vil ikke øke attraktiviteten til Elverum, heller tvert imot. 

Dette forslaget kom som et innsparingsforslag i budsjettet fra rådmannen. Det burde vært tatt ut av budsjettet allerede før budsjettvedtaket i kommunestyret, men vi har ennå mulighet til å rette opp dette ukloke innsparingstiltaket. Posisjonen sitt vedtak i formannskapet hvor de vil stenge i tre uker hver sommer er for meg nærmest ubegripelig etter de sterke reaksjonene som har kommet fra kommunalt foreldreutvalg og foreldre ellers i Elverum. Som politikere er det lov å lytte til signaler fra verden rundt oss, og jeg mener vi også har en plikt til å gjøre nettopp det.

Høyre er helt tydelig i denne saken. Vi lytter til foreldre og foresatte og vi ønske mer åpne barnehager om sommeren slik at foreldre gis fleksibilitet. Dette er for øvrig i tråd med den praksis vi har hatt i Elverum under åtte år med borgerlig styre. Høyre vil på nytt fremme sitt forslag om å holde en eller to kommunale barnehager åpne hele sommeren. Vi håper på full tilslutning til dette forslaget.

Takk!