Spørsmål til kommunestyrets spørretime

Hvorfor bytte styreleder i selskapet SØIR-IKS? Spørsmålet ble stilt i kommunestyremøtet 27.01.21

Joakim Ekseth (H)

Ordfører!

Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap – SØIR IKS – eies av Elverum, Trysil og Åmot kommuner. Elverum kommune er majoritetseier med 60%, Trysil eier 25% og Åmot 15%.

Representantskapet består av 9 medlemmer, hvorav tre fra hver eierkommune og minst en disse skal sitte i respektive Formannskap.

Styret i SØIR består av 5 medlemmer som velges av representantskapet. I styret skal medlemmene fordeles på de ulike kommunene slik at Elverum har to faste medlemmer, Trysil og Åmot har ett fast medlem hver. Trysil og Åmot skal i tillegg skiftevis ha 1 medlem.

Elverum har hatt styrelederen lenge og det har sikret Elverum kommune som majoritetseier relativt god kontroll på dette viktige selskapet.

Før jul brukte Arbeiderpartiet makten sin i Elverum kommunestyres valgkomite og gikk inn for å bytte ut mangeårig styreleder i SØIR, Per Kristian Hammer fra Senterpartiet. Hammer er åpenbart kompetent, og ønsket selv å fortsette som styreleder. Arbeiderpartiet fremmet sin egen Jørn Øversveen som ny styrekandidat. Det å bytte ut en kompetent og mangeårig styreleder med en ny person er kanskje ikke det lureste mann gjør, men på den annen side er det også viktig med en viss rotasjon/utskiftning også i styrene. 

Dersom Elverum, ved Ordfører, i Representantskapsmøtet hadde sørget for å beholde Styrelederposisjonen i SØIR hadde det ikke vært noe spesielt å kritisere i denne saken. Da Elverum gav fra seg Styrelederposisjonen før jul, betyr det at vi som desidert største eier nå hverken har styreleder eller leder for representantskapet. Disse prioriteringene synes jeg er merkelige.

Sett utenifra ser det her ut som om Elverum Arbeiderparti, ved Ordfører personlig, har klønet dette til, slik at Elverum kommune nå har mistet makten i ett av våre viktigste selskaper uten at vi hverken behøvde å miste makten i første omgang eller, at dette i neste omgang har gitt oss noe igjen for dette.

Mitt spørsmål til Ordføreren er derfor:

Hva var begrunnelsen for utskiftingen av styrelederen i SØIR?

Hva har Elverum tjent på disse disposisjonene?

Og til slutt: På hvilken måte har utfallet av disse endringene i styresammensetning i SØIR IKS vært til gagn for Elverum kommune og Elverums innbyggeres interesser?

Joakim Ekseth
Kommunestyrerepresentant
Elverum Høyre

Elverum Høyre vil vektlegge kompetanse fremfor partitilknytning ved valg av styremedlemmer til kommunale selskaper. ( Ref. Elverum Høyres kommunestyreprogram 2019-2013 s.9)