Si ja til HairCuts på Grindalsmoen!

I det siste har det vært en rekke artikler i Østlendingen om frisørkjeden HairCuts som vil etablere seg på Grindalsmoen. På grunn av byplanen har de fått nei til etablering på to steder. De har nå satt etableringen i Elverum på vent mens de i stedet etablerer seg i Hamar.

Det bør være greit å gi tillatelse til noe tjenesteytende næringer, som for eksempel frisører, på Grindalsmoen. Hvis planverket står i veien, bør dette heller endres. Planer er ikke til for sin egen skyld, men til det beste for kommunen og innbyggerne. 

Hvis Elverum skal bli et attraktivt sted å etablere næring bør vi i større grad ønske nye etablerere velkommen med en positiv ja- holdning. Elverum Høyre ønsker HairCuts velkommen til å etablere seg i Elverum og på Grindalsmoen så raskt som mulig!

Yngve Sætre

Ordførerkandidat for Elverum Høyre