Vi skal aldri glemme

I dag minnes vi de omkomne og hedrer de etterlatte, etter terroren som rammet Norge 22.juli for 10 år siden.

En stålring inngravet med navnene på ofrene etter tragedien 22.juli – 9 år etter
Foro: Berit Roald / NTBSCANPIX

Følgende tekst er fra statsminister Erna Solbergs tale på minnemarkeringen for 22. juli i regjeringskvartalet (2020):

«Vi lapper sammen bokstavene for fellesskap fordi fellesskapet vårt ble forsøkt revet og sprengt i fillebiter.

Og vi gjentar ordene aldri mer – for å minne oss selv på løftet vi ga: At vi hver dag skal kjempe for de verdiene terroristen ville ramme.

Men selv de største ordene kjennes iblant små.

Selv åpenhet har tomrom ingen ord kan fylle.

22. juli minner oss om at liv kan stå i fare når hatet får stå uimotsagt.

Vi vet at hatytringer, konspirasjoner og fremmedfrykt lever i det norske samfunnet.

Da er ordene vi bruker ekstra viktige.

Det var fellesskapet og friheten vår som ble angrepet den mørke juli-dagen i 2011.

Vi må gjøre det vi kan for å hindre at historien gjentar seg.

Da må vi fortelle om angrepene.

Vi må diskutere. Vi må debattere.

For demokratiet vinner ikke uten at vi kjemper for det.

Vi vet at målet med terror er å spre frykt.

Til det vil jeg si: ikke her.

Terroristers ondskap skal aldri bringe oss til taushet.

Aldri true vår frihet.

For vårt svar er at vi ikke lar oss kue.

Vårt svar er at vi skal kjempe sammen.

Vårt svar er å hegne om fellesskapet og demokratiet, når noen prøver å splitte.

I møte med ondskap, la det være vårt budskap.

I tiden fremover, la det være vår jobb.

Slik hedrer vi de vi mistet 22. juli.

Slik hedrer vi de som står igjen.»