Her presenterer Elverum Høyre sitt alternative budsjett 2024-2027. Elverum Høyre viser med dette et betydelig politisk ansvar i tråd med valgprogrammet vårt.

I budsjettforslaget fra Elverum Høyre og innlegget her kan du se våre prioriteringer innen økonomi, skole og kultur for folk flest – samt hvordan vi henter inn pengene bl.a. fra mer effektiv drift, salg av eiendom og utsettelse av fornyelse av rådhusplassen.

Her kan du se Elverum Høyres budsjettforslag til økonomiplan for 2024-2027

Flere gode saker om vårt alternative budsjett:

Gratis parkering

Elverum Høyre vil beholde tidsbegrenset gratis parkering i sentrum. Vi lytter til folket og signaler fra sentrumsbutikkene v/ Steinar Jensen, som sier at ordningen med gratis parkering fungerer veldig godt. Forslaget om parkeringsavgift er utelukkende for å få balanse i budsjettet. Det mener Elverum Høyre kan gjøres ved andre grep – slik at folket slipper enda en utgift. Elverum Høyre vil ha «Liv i hele Elverum by», ikke tomme gater som bildet viser.

Foto: Ingrid Lium

Vi driver politikk fordi vi bryr oss – og sier derfor nei til økt eiendomsskatt.

Elverum Høyre sier nei til å øke eiendomsskatten som følge av kommunens fremtidige merutgifter grunnet tilbakebetaling av for mye innbetalt eiendomsskatt.

Vi prioriterer fortsatt støtte til barn og unge, skole, kultur og idrett.

Her er noen prioriterte eksempler;

Tilskudd til Bajas, uendret støtte til Idrettsrådet og musikkrådet, tilskuddet til Møteplassen justeres ( KPI) og fortsatt støtte til undervisningsmateriell i skolene.

Vi vil ikke vente med å gjøre nødvendige utbedringer på skolebyggene ved Hanstad/Vestad skole – det haster med å ta de riktige beslutningene – og vil vil starte nå. (Illustrasjon av Poppydesign)

Eksempler på hvordan vi vil hente inn pengene

Utsettelse av fornyelse av rådhusplassen

Økt utbytte fra Elverum Energi AS og KF Elverum Kommuneskoger

Salg av eiendommer som ikke er i bruk.

Utsette innkjøp av utstyr.

Foto: Ingrid Lium

Takk for at du tok deg tid til å lese budsjettforslagene – som vi mener vil gjøre Elverum til et bedre sted å bo i – og drive næring i.

I Elverum Høyres kommunestyreprogram kan du lese mer om både parkering eiendomsskatt, barn og ungdom samt kultur og idrett. God lesing her.