Tusen takk

til alle 1986 stemmene til Høyre.
Resultatet ble 20,7 % – oppgang på 8,6%!

Tallene er hentet fra Elverum.kommune.no pr. 12.09 kl.1800