Ny rusreform i Norge – en historisk reform!

Rusreformen som er lagt fram medfører endringer i både helse- og omsorgsloven og i straffeloven. Fra å straffe de som er rusavhengige skal man tilby helsehjelp.

Foto: Anja Johannesen NTB scanpix

Ny rusreform i Norge – en historisk reform!

Innlegget er skrevet av Vigdis Osbak

Rusreformen som er lagt frem medfører endringer i både Helse & omsorgsloven og i Straffeloven. Fra å straffe de som er rusavhengige skal man i stedet tilby helsehjelp. I erkjennelsen av at bruk av narkotika først og fremst er et helseproblem er ikke straff, men tilbud om helsehjelp en riktig reaksjon for den rusavhengige.

Over 30 land har avkriminalisert bruk og besittelse av narkotika og har god erfaring med redusert narkotikabruk etter endringen. FN og WHO anbefaler også denne tilnærmingen til rusavhengige.

Det er foreslått at besittelse av en mindre mengde narkotika til eget bruk ikke skal straffes, men samtidig vil det ikke være lovlig. Politiet skal fortsatt avdekke bruk og besittelse av narkotika og kan beslaglegge dette uansett mengde. De skal også fortsette det forebyggende arbeidet særlig blant ungdom.

Dersom en personen blir tatt for bruk eller oppbevaring av narkotika  til egen bruk vil politiet kunne pålegge oppmøte til rådgiving hos en kommunal enhet. Dersom personen er under 18 år vil plikten til oppmøte og rådgiving også kunne gjelde foreldre. Det vil være en plikt å møte opp, men det vil fremdeles være frivillig om man ønsker å ta imot hjelpen som tilbys.

Flere har hevdet at ved  å ta vekk straffen for bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotiske stoffer vil flere unge prøve ut narkotika. Forskningen viser imidlertid ingen definitiv sammenheng mellom endringer i den strafferettslige reguleringen av narkotika og antallet brukere. Det er heller ingen erfaringsdata som viser at opphevelsen av straffeansvar i seg selv fører til økt narkotikabruk. Det finnes imidlertid solide bevis for at straffeforfølgning av rusavhengige har både tilsiktede og utilsiktede negative konsekvenser og at straffen rammer sosialt skjevt. Dagens politikk rammer unge som allerede har det vanskelig i langt større grad enn andre. Regjeringens forslag har et forebyggende og skadereduserende perspektiv og peker ut en ny effektiv og human narkotikapolitikk.

Nå håper vi bare at alt arbeidet som er gjort for å forberede reformen, rusreformutvalgets innstilling NOU 2019– fra straff til hjelp, høringsuttalelse og alle de land som er gått foran og har gode resultat med straffefritak, fører til at alle partier i Norge støtter opp om denne reformen.

– Historisk dag for norsk ruspolitikk – regjeringen.no