Slik blir det politiske arbeidsåret 2024 med Elverum Høyre

Elverum Høyre starter det nye året her på siden med en oversikt over hvilke politiske posisjoner våre folk har fått tillit til å ivareta i 2023-2027.

3 blide politikere fra september 2023. Fra venstre Joakim Ekseth, Yngve Sætre og Sølvi Amundsen Aas.
  • Den politiske situasjonen i Elverum etter valget er at Lillian Skjærvik fra Arbeiderpartiet ble valgt til ordfører for 2023-2027. Elverum Høyre gjorde et godt valg, men lyktes ikke med å få til et borgerlig samarbeid med flertall da Senterpartiet valgte å samarbeide med SV og AP.  
  • Elverum Høyre har likevel fått mange viktige posisjoner som vi viser her på siden. Ved å følge linken til overskriftene, kommer du inn på Elverum kommunes hjemmeside – til møteportalen – der møteinnkallinger, sakslister, protokoller og kontaktinformasjon til alle medlemmene og varamedlemmene er listet opp.
  • Håper dette innlegget vil gjøre det enklere for deg å følge oss – og kontakte våre politikere når du har noe på hjertet.

Her er de mest sentrale styrer og utvalg;

  • Klipp fra hjemmesiden vår i 2023;