Andre viktige saker for Elverum Høyre

Kultur og Idrett

Elverumsdagene

Gjennom en rik kultur og idrettstilbud er vårt ønske at du vil trives som innbygger i kommunen og får inspirasjon til samhold, aktivitet og begeistring. Vi ønsker at du skal oppleve et kulturliv og deltakelse i idrett som vil gi deg utviklingsmuligheter, at du får bruke dine kreative evner og knytte verdifulle relasjoner. Et rikt kulturtilbud bidrar positivt til utviklingen av kommunen og er godt for folke- helsen.

Tiltak:
• Vi vil jobbe for et kulturliv hvor et mangfold av aktører tilbyr varierte opplevelser til flest mulige innbyggere.

• Vi vil jobbe for at pris for utleie av arenaer til amatørkultur og idrett skal være gunstig og som hovedregel ikke overstige selvkost.

• Vi vil bidra til at støtteordninger til kulturlivet og idretten er gode og forutsigbare.

• Vi vil jobbe for reduserte priser på halleie for barn og unge.

• Vi vil bidra til å videreutvikle Festspillene, Mart’n, Elverumsdagene og De Nordiske jakt- og fiskedager som merkevare og institusjon for Elverum og Sør- Østerdal.

• Vi vil at krigshistorien og «Kongens Nei», Festspillene, Mart’n, De Nordiske jakt- og fiskedager og Elverumsdagene i større grad kan brukes i markedsføring og identitetsbygging av Elverum og regionen.

• Arbeide for å etablere en ny svømmehall med ett mulig badeland.

• Vi har ønske om å få til en helhetlig og samlet informasjon, og markedsføring av kulturelle opplevelser i Elverum med et mangfold av tilbud innen kultur og natur, festivaler, turområder, sykkelstier, lek- og aktivitetsområder, festningen, kulturminner, kunst, teater, museene med mer.