En sjelden god opplevelse

Topp politikere på bålkaffe på Skogmuseet – en sjelden god opplevelse

Bålkaffe og morgenmøte med Stian Ringstad i Finnskogen Adventure, Nina Bogerud Caspari fra Skogmuseet, Anna Molberg og Yngve Sætre, hhv 1. og 2. kandidat for Høyre i Hedmark.

Tekst: Nina Bogerud Caspari

Med skogen som helse- og reiselivsressurs! Praten gikk løst om mulighetene besøks-næringen på Innlandet har for utvikling og viktigheten av at næringen nå får drahjelp fra øverste hold. De to toppkandidatene fra Høyre lyttet og deltok ivrig. De kom med verdifulle innspill til besøksnæringen om hvordan man sammen kan sette Innlandet og Elverumsregionen ytterligere på kartet gjennom skogen som en fantastisk helse- og reiselivsressurs. De står beredt til å ta opp kampen på våre vegne.

Denne fredag morgen, 27.august, vartet Finnskogen Adventures opp med rykende fersk bålkaffe, mens Ingrid Lium fra Elverum Høyre stilte med hjemmelaget surdeigsbrød, det fikk Anna Molberg og Yngve Sætre på gli i gapahuken på Skogmuseet.

Foto: Ingrid lium

Skogen som reiselivsressurs, sto naturligvis på agendaen. Hvilke muligheter er det viktig at vi nå fokuserer på? Reiselivet er en stor potensiell sysselsettingsressurs som vi sammen må bidra til å gjøre bærekraftig via godt samarbeid mellom det offentlige og de mange små og store private initiativtagere. Molberg var tydelig på at Høyres politikk aktivt vil bidra til å bistå næringen både med støtteordninger og nytenkning.

Stian Ringstad fra Finnskogen Advendture serverer bålkafffe til Anna Molberg.

Finnskogen Adventures fortalte engasjert om Anno Norsk skogmuseum sitt initiativ til nettverkssamarbeidet REISEPULSInnlandet. Et samarbeid som nettopp setter besøksnæringen og samarbeid på agendaen. Molberg og Sætre ble gjennom morgentimenes bålkaffe fortalt om viktigheten av at vi alle er stolt over alt hva regionen har å by på og at vi er offensive når midler og muligheter ligger rett foran «øya» på oss. Vi kan ikke lenger «står med lua i handa» når transportårer planlegges, innovasjonsmidler tilbys eller bedrifter søker nye etableringsområder. Vi må sammen med dagens lokale og regionale politikere tenke offensivt og gyve på.  

Foto: Trip Advisor

Skogen, naturen, stillheten, rekreasjon og fritidsmulighetene i regionen er en uvurderlig ressurs. Både når det gjelder fysisk og psykisk helse og som besøksmål og aktivitetsarena. Men, ikke minst i opplæringssammenheng i et miljøperspektiv, for kunnskapsheving og som ferie og fritidssted for barn og unge med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger. Her er museene i Elverum allerede svært aktive, men potensialet er stort. Molberg påpekte at muligheten for at Elverum kommune kan delta som pilot i regjeringens Fritidskortordning, kan bidra til at barn og unge som i dag ikke får ferieopplevelser utenfor hjemme kan ta del i dette gjennom dette pilotprosjektet. Da kan aktører som Finnskogen Adventures, Glomdalsmuseet, Norsk skogmuseum, Opplev Kynna m.f. være aktører som kan bidra nettopp til gode ferieopplevelser for vanskeligstilt. Det kan skape arbeidsplasser og det er bærekraftig.

I disse dager trenger reiseliv- og besøksnæringen i Innlandet gode gjennomtenkte støtteordninger fra sentrale myndigheter for å sette økt fokus på Innlandsregionen som attraktivt besøk- og reisemål. Her forventer næringen engasjement og gode løsninger.

Det er mer enn noen gang viktig at overnattingssteder, hotell, museer, Visit selskapene, lokalemat- og drikkeleverandører, natur- og kulturpark og aktivitetsselskaper får drahjelp fra politikerne og får satt utvikling og nytenking i reiselivet på agendaen. Her må regionens politikere på banen i langt større grad enn hva vi opplever i dag. Her er både Molberg og Sætre tydelig, de vil stå på for at regionen politisk får langt større prioritet.

Tusen takk for kaffepraten og den gode opplevelsen

Elverum Høyre