Denne kampen skal vi vinne

Generasjoner før oss har kjempet for Elverum sykehus. Nå er det vår tur. Sammen med våre nabokommuner skal vi ta opp kampen – og vinne.

Kronikk i Østlendingen 02.02.21

Yngve Sætre ved Elverum sykehus sommeren 2020, Foto Ann Wiseman Stavdal.

Denne kampen skal vi vinne!

Sykehuset i Elverum ble åpnet 12. september 1925, og har i snart hundre år gitt befolkningen trygghet og nødvendig hjelp. De siste hundre år har det også jevnlig vært sykehusstrid. Det siste kapitlet i denne striden kjenner vi godt til. Ny sykehusstruktur og hovedsykehus i Innlandet har vært tema i minst ti år.

Elverum Høyre har hele tiden ment at det er nødvendig og riktig med to hovedsykehus i Innlandet, fordelt på ett i Hedmark og ett i Oppland. Selv har jeg hele tiden vært skeptisk til planene om å samle alt i ett hovedsykehus for Innlandet, og i fylkestinget stemte jeg imot planene både i 2012 og 2017.   

I 2019 kom vedtaket om at det i tillegg til hovedsykehuset også skulle være ett akuttsykehus, ett elektivt sykehus og ikke minst at det skulle være balanse mellom østlige og vestlige opptaksområder. Dette gjorde at Elverum så gode muligheter for å få akuttsykehuset, noe som ville vært en god løsning for vår region.

Sjelden har vi sett en utredning og et forslag som til de grader kaster alle forutsetninger på båten som det forslaget som ble lagt frem av Helse Sør-Øst i desember 2020. Premisset om balanse i opptaksområdet er forduftet, og alternativet med hovedsykehus i Moelv og akuttsykehus i Elverum er ikke engang utredet. Tre sykehus foreslås plassert rundt den nordre delen av Mjøsa. Samtidig foreslås det at hele divisjonen Elverum-Hamar med mellom 1500 og 1600 ansatte legges ned.

Forslaget innebærer at Elverum, Østerdalen og Solør er tilgodesett med et lokalmedisinsk senter med høyst usikkert innhold. Østre deler av Innlandet er avspist med omtrent ingenting. Som et plaster på såret får vi luftambulansen. Ut fra nasjonale anbefalinger bør denne lokaliseres til et akuttsykehus, men dette passer tydeligvis ikke inn i bildet til Helse Sør-Øst, så derfor hopper man bukk over dette.

Nasjonale anbefalinger om befolkningsgrunnlag i opptaksområde vil man derimot overoppfylle. På denne måten konstrueres et argument for å legge ned Elverum sykehus. Forslaget fra Helse Sør-Øst er et bestillingsverk, hvor man har bestemt seg for konklusjonen på forhånd. Det finnes dessverre ikke noe annet ord på dette når rapporten ser bort fra helt sentrale premisser, mangler utredning av sentrale punkter og ikke forholder seg til virkeligheten i sin beskrivelse av Elverum og Østerdalen. Jeg har ingen tillit til den rapporten som ble presentert 11. desember kl. 15.00 av Helse Sør – Øst.  

Etter dette er det åpenbart at Elverum kommune har en eneste mulighet. Det er å trekke tilbake støtten til storsykehuset slik at man i stedet bygger videre på dagens struktur. Dette er glimrende formulert av kommunedirektøren i forslaget som ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Elverum den 20. januar.    

Vedtaket betyr ikke at kommunestyret sier nei til alle fremtidige endringer. Men det betyr at vi setter foten ned og sier nei til den uansvarlige raseringen av sykehuset i Elverum som foreslås. Med de store avstandene vi har i Østerdalen og Solør, med de behov vi har knyttet til forsvaret og vinterturismen i Trysil, og med det betydelige kompetansemiljøet vi besitter, er det helt nødvendig å videreutvikle akuttsykehuset i Elverum.

Dette er også helt i tråd med regjeringens store prosjekt om pasientens helsetjeneste. For å gi tjenester tilpasset pasientene må vi ha en ryggrad av akuttsykehus balansert fordelt i landet vårt. Dette er nødvendig for å sikre trygghet, nødvendig hjelp og akseptabel reisetid for pasientene. For Innlandet sin del betyr det at akuttsykehuset i Elverum må bestå.

Generasjoner før oss har kjempet for sykehuset i Elverum. Nå er det vår tur. Vi gir oss ikke. Sammen med våre nabokommuner skal vi få frem behovene og fortrinnene i vår region. Vårt klare mål er at også kommende generasjoner skal oppleve at det er et skilt i Elverum med et rødt kors med hvit bakgrunn hvor det står «sykehus». Denne kampen skal vi ta. Denne kampen skal vi sammen vinne.

Yngve Sætre

Gruppeleder i Elverum Høyre

Elverum Høyre har i alle år arbeidet iherdig for at sykehuset vårt skal bestå som et akuttsykehus i Innlandet, og vi kommer til å fortsette denne kampen til den blir vunnet. ( Ref. Elverum Høyres kommunestyreprogram 2019-2013 s.5)