Bedre kollektivtilbud

Elverum og Østerdalen trenger bedre kollektivtilbud

 Jan Eirik Krey, Kommunestyrekandidat Elverum Høyre, Elverum

Bedre kollektivtilbud er viktig for næringslivet, innbyggerne, studenter, forsvaret og andre for kunne videreutvikle Elverum som by og handelssentrum.

Elverum er en forsvarskommune og Høgskolen i Innlandet er etablert i kommunen. Det er mange pendlere knyttet til disse institusjonene som kan ha en fast base og sitt primære tilholdssted i kommunen, fremfor å ha fast bopel utenfor. Det er og mange som jobber utenfor Elverum som ikke er fornøyd med dagens kollektivtilbud, særlig pendlere mot Oslo og pendlere som er avhengig av fly.

Det må derfor gjøres noe med kollektivtilbudet mot Hamar, Gardermoen og Oslo. Kollektivtilbudet er for dårlig på sene kvelder og tidlig morgen. Kommer man med fly sent på kvelden kommer man ikke lengre enn til Hamar og man er avhengig av bil for å komme videre. Rutetider for tog og buss må derfor harmonere bedre med de mest benyttede flyrutene tidlig morgen og sen kveld.

Behovet for et bedre kollektivtilbud og flere ruter forsterkes ytterligere ved den planlagte økningen i antall ansatte og vernepliktige soldater på Terningmoen og flere ansatte og studenter ved Høgskolen i Innlandet.

Intercity kommunikasjon med tog må etableres og kobles sammen med jernbanen i tilknytning til E-6. Mange pendlere benytter Stange og Tangen som parkering for bil for derfra å ta jernbanen til Oslo og Gardermoen. Det må derfor være mulig å sette opp busser dit.

Ser man på bosettingsmønster så flytter mange ut fra Oslo. I første omgang også mot Gardermoen og Jessheim hvor det blir billigere og billigere, lengre nord og generelt utenfor Oslo. Ved jernbaneutbyggingen mellom Espa og Tangen vil togtiden mellom Hamar og Oslo være redusert med 20 minutter. Fortsetter utviklingen kan det bli flere som bosetter seg i vårt område gitt bedre kollektivtilbud og kobling til intercitytog.

Elverum Høyre ønsker å gå sammen med nabokommunene i Østerdalen om å påvirke til et bedre kollektivtilbud til og fra Hamar, Gardermoen og Oslo.