Elverum Høyre vil sikre akutt- og fødetilbud!

For et styrket sykehus i Elverum

Elverum Høyres ordførerkandidat Yngve Sætre

Med Erik Hanstad i spissen har Elverum Høyre i årevis jobbet hardt for å styrke Elverum sykehus. Dette har vi fulgt opp de siste fire år. Elverum Høyres representanter hadde flere møter med helseminister Bent Høie (H) før Høie i juni 2021 satte Elverum tilbake på sykehuskartet som et elektivt sykehus i hovedsykehusmodellen.

Etter Høie sitt vedtak har striden stått mellom nullpluss og hovedsykehusmodellen. Ordfører Lillian Skjærvik (Ap) sitt famøse brev sammen med Hamars ordfører om at nullpluss skulle gi akuttfunksjoner til Hamar endret sykehussaken, og gjorde nullpluss til et tapsprosjekt for Elverum.

Heldigvis ble hovedsykehusmodellen valgt, noe Elverum Høyre støtter. Denne gir et elektivt sykehus i Elverum og store muligheter for videreutvikling. Det er bra for Elverum og Østerdalen. Elverum Høyre vil styrke Elverum sykehus, og er garantisten for en sterk satsing på akutt- og fødetilbud.

Stem Høyre!