Eiendomsskatten bør ned

Yngve Sætre Elverum Høyres ordførerkandidat

Nylig fikk boligeiere i Elverum regning på eiendomsskatt for 2. kvartal. En gjennomsnittlig bolig på 120 kvadratmeter i Elverum betaler nå 5595 kroner i eiendomsskatt årlig. Dette er den høyeste eiendomsskatten i hele Østerdalen. Dette er også høyere enn kommuner vi ofte sammenlikner oss med som Hamar, Kongsvinger, Gjøvik, Ringsaker og Stange.

Eiendomsskatt er en annerledes skatt som gis på kvadratmeter i stedet for lommebok. Derfor er det ikke nødvendigvis de med best betalingsevne som får de høyeste regningene. Dette gir skjeve og ofte uheldige utslag. For eksempel rammes barnefamilier med store hus og høy gjeld også av høy eiendomsskatt. 

Det er ingen rasjonell grunn til at Elverum skal ha den høyeste eiendomsskatten i Østerdalen. Dette er tyngende for innbyggerne, og det reduserer Elverums attraktivitet. Eiendomsskatten bør derfor senkes. De neste fire år vil Elverum Høyre arbeide for å redusere denne skatten så mye som mulig.     

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre