Rikinger eller samfunnsbyggere?

De skaper arbeidsplasser og de genererer skatteinntekter.

Nils Richard Melby

Det skjer rett som det er i den politiske debatten at arbeidsgivere i privat sektor blir omtalt som rikinger, grever, laksebaroner, veferdsprofittører etc. En ikke veldig positiv beskrivelse av denne gruppen, og karakteristikken kommer gjerne fra den politiske røde siden, godt anført av Arbeiderpartiet.

I Høyre ser vi litt anderledes på denne gruppen. Vi ser på dem som samfunnsbyggere og arbeidsgivere, for det er jo det de er. Denne gruppen mennesker som bruker mye av sin tid og sine midler på å prøve å skape noe, de fortjener honør, ikke kritikk og hets. De aller fleste som driver privat virksomhet er seriøse mennesker med et genuint ønske om å skape noe. Skape noe for seg selv, for andre og for samfunnet rundt seg.

De fortjener gode rammevilkår og applaus på veien, ikke hets og mistenkeliggjøring. Det er ikke slik at privat tjenesteyting er synonymt med utnytting. Når private aktører eksempelvis etablerer og drifter en privat barnehage, så gjøre de det etter gjeldende kvalitetsprinsipper og offentlige regler og krav. De er selvsagt opptatt av å levere gode tjenester, og det viser da også flere undersøkelser at de gjør.

De skaper arbeidsplasser og de genererer skatteinntekter. De yter en etterspurt tjeneste, og hva er galt med det? Er de velferdsprofittører fordi de også tjener penger på tjenesten de selger? Selvsagt ikke. De bidrar med verdiskapning i samfunnet, og følgelig danner de grunnlaget for den velferdsstaten vi alle nyter godt av.

Vi er avhengig av en solid privat sektor. Enten vi snakker fiskeforedlingsfabrikker, private barnehager eller et lokalt verksted, så er de alle avhengige av gode rammevilkår slik at de kan fortsette skape arbeidsplasser og bidra til samfunnsbygging. Høyre vil jobbe for å bedre rammevilkårene i privat sektor slik at de kan fortsette å bidra til utvikling av velferdsstaten.

Snart er det valg. Bruk stemmeretten, og stem gjerne Høyre.