Andre viktige saker for Elverum Høyre

Skog og jordbruk

Økt verdiskapning av skogen

Elverum er skoghovedstaden og skogbruk er en betydelig næring i vår kommune. Likevel er det et stort potensial før økt verdiskapning. Som en av landets største skogkommuner har Elverum en unik mulighet til å lede an i det grønne skiftet og bli en vinner i den nye bioøkonomien.

Elverum har et sterkt skogkompetansemiljø, Elverum Høyre har som målsetning å bygge opp under dette miljøet for å skape flere arbeidsplasser og øke verdi- skapningen i skogen. Vi mener det er nødvendig med mer forskning- og utvikling, entreprenørskap, innovasjon, produktutvikling og videreutvikling av råvarer. I denne sammenheng er det viktig å tenke både kort- og langsiktig i et samspill mellom privat og offentlig sektor, og å få inn industrielle investorer.