Andre viktige saker for Elverum Høyre

Sunn og bærekraftig økonomi

Forbedret kommuneøkonomi gjennom redusert gjeld, mer effektiv drift og smartere løsninger

Vi vil at kommunen skal være sterk nok til å håndtere fremtiden med en sunn og bærekraftig økonomi og utvikling. Vi ønsker å redusere eiendomsskatten og at denne sees i sammenheng med andre avgifter, gebyrer og regulativer. Elverum Høyre vil at det lages incentiver som tiltrekker seg nyetablerere til Elverum kommune.