Andre viktige saker for Elverum Høyre

Forsvaret og Høgskolen

En synlig forsvarsby og høgskole

Elverums posisjon som forsvarsby bør befestes og styrkes gjennom en langsiktig satsing fra kommunens side. Elverum Høyre vil arbeide for mer aktivitet på Terningmoen og vil videreføre ordningen med forsvarskoordinator. Elverum Høyre vil arbeide for at Norge skal komme opp på NATOS 2% og vil støtte opp om etablering av en fremtidig Brigade i Sør-Norge. Vi ønsker at Elverum kommune skal fremstå som en god vertskommune for Forsvarets ansatte og soldater.

I et stadig mer kompetansedrevet samfunn er Høgskolen viktig for Elverums fremtid. Elverum Høyre vil arbeide for at Høgskolen kan styrke sin virksomhet i Elverum og bidra til tilrettelegging for studenters praksis kan gjennomføres i kommunen, på sykehuset og på andre relevante arbeidsplasser i kommunen.