Andre viktige saker for Elverum Høyre

Kollektivtrafikk og samferdsel

Trygg, effektiv og forutsigbar samferdsel er en sentral forutsetning for å utvikle Elverums regionen. Bedre veier og et bedre kollektivtilbud er viktig for næringslivet, innbyggerne, studenter og andre for kunne videreutvikle Elverum by og handelssentrum. Elverum er en forsvarskommune og Høgskolen i Innlandet er etablert i kommunen. Det er mange pendlere knyttet til disse institusjonene som kan ha en fast base og sitt primære tilholdssted i kommunen da det er kort pendleravstand og lett å komme til og fra Elverum.

Vi har i dag et overordnet vegsystem som hemmer byutviklingen og muligheten for å ta Glomma i bruk til ulike aktiviteter. Moderne veiplanlegging tilsier at hovedveier skal legges utenom sentrum. Elverum Høyre har som målsetning at hovedveiene legges i ring utenom sentrum og de omkringliggende boligområdene. Arbeidet bør starte med å utrede en nordre omkjøringsveg. Elverum Høyre vil jobbe for et bedre bybusstilbud og hyppigere tog og buss forbindelser mot Hamar, Oslo og Gardermoen hovedflystasjon.