Årsmøte i Innlandet Høyre

Innlandet Høyre avholdt årsmøte på Gjøvik 18 og 19 februar.

Joakim Ekseth, Vigdis Osbak og Yngve Sætre

154 delegater, gjester og observatører var samlet til årsmøte på Gjøvik 18 og 19 februar. Det var det første fysiske årsmøte på tre år. Leder Innlandet Høyre Magne Sørby ønsket velkommen og foruten vanlige programposter var det tre gjestetalere. Jan Tore Sanner holdt tale om temaet vi utvikler ny politikk som svarer på samfunnets utfordringer – i dag og årene fremover.

Tom Erlend Skaug og Pia Wexels foredro om valgkampen og ga mange gode råd.

Gjestetaler Jon Gunnar Pedersen holdt et glimrende foredrag om Norge i verden (akkurat) i dag.

Årsmøte hadde satt av god tid til resolusjonsbehandling som resulterte i mange og gode innlegg og diskusjoner. Våre delegater Yngve Sætre og Joakim Ekseth holdt innlegg og Elverum Høyre fikk gjennomslag for innmeldte resolusjon om Forsvaret og 2% målet.