Handlings- og økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett 2020

175/19 Handlings- og økonomiplan 2020 – 2023 med årsbudsjett2020KS- 175/19 – 18.12.2019:Vedtak:Astemming talldel: Formannskapets forslag falt med 34 stemmer. Representant fra SV var ikke til stede under avstemmingen. Høyres forslag falt med 31 mot 4 stemmer. Forslag fra Sp, MDG og PP falt med 24 mot 11 stemmer. Forslag fra AP, SV og FrP vedtatt med 23 mot 12 stemmer.Link til møteprotokoll for å kunne se hele saksbehandlingen

Innlegg av Yngve Sætre, gruppeleder i Elverum Høyre

Elverum kommune har en krevende økonomi som gjør det viktig å prioritere. Elverum Høyres forslag til budsjett- og økonomiplan gjør nettopp dette. Høyre satser på skole, næringsutvikling og frivillighet. Dette fordi skole er kommunens aller viktigste oppgave, næringsutvikling er grunnlaget for arbeidsplasser og vekst, og frivillighet gir et stort bidrag til Elverumssamfunnet.

Den største satsingen vår er 200 millioner kroner til rehabilitering av Hanstad skole. Behovet for denne investeringen er åpenbar. Det er viktig at vi kommer i gang med denne etterlengtede rehabiliteringen. Vi vil også investere totalt 4 millioner kroner i ipad på småtrinnet i skolen. Det er viktig at vi er på høyde med andre kommuner på dette området. Dette styrker det pedagogiske opplegget, og vil kunne bidra til å øke grunnskolepoengene i Elverum ytterligere.

Innenfor næringsutvikling bevilger vi totalt kr. 800.000 til å opprette og drifte et Gründerhus, og vi styrker næringsfondet med totalt kr. 400.000 de neste fire år. Samlet sett vil dette gi næringslivet ekstra stimulans til å satse og investere i Elverum, og det gjør det lettere å skape flere arbeidsplasser.

I et trangt budsjett har vi valgt å prioritere viktige satsinger innenfor frivillighet. Vi styrker Møteplassen med totalt 1,5 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag, og opprettholder dermed støtten på dagens nivå. Vi vil opprettholde Kulturprisen og Årets Elverumsing, og vi vil bevilge kr. 115.000 årlig til Grundsetmart`n.

Vi har realistiske og ansvarlige inndekningsforslag som finansierer våre satsinger. Vi vil selge Melåsberget skole og Bakkebygrenda barnehage, og utsette kjøp av kommunale boliger og anleggsmaskiner. Vi vil også avvikle Kirkeby oppvekstsenter fra og med skoleåret 2020/2021. Dette fordi elevtallet på Kirkeby er gått ned til 31, noe som gjør at læringsmiljøet blir for lite og sårbart.

Høyres budsjettforslag ble dessverre ikke vedtatt i kommunestyret den 18. desember. Vi synes likevel det er positivt at posisjonspartiene Ap, SV og FrP lyttet til Høyre og vedtok ipad – investeringen på 4 millioner kroner. Kommunestyret burde ha lyttet enda mer til Høyres budsjettforslag. Dette fordi forslaget tar realitetene i Elverum inn over seg. Vi vil prioritere sterkere slik at vi kan gi bedre tjenester til innbyggerne. Høyres budsjettforslag er et godt, ansvarlig og fremtidsrettet alternativ for Elverum.