Elverum Høyre har gjennomført årsmøte

– på Forstmann 30.november kl. 19.00-21.30.

Møtet startet med besøk og innlegg av storingsrepresentant Erlend Larsen som sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han snakket om politiske prioriteringer, med Høyre i opposisjon, og ga oss flere ideer til påvirkning og innspill.

Stortingsrepresentant Erlend Larsen

Etter innlegget av Erlend Larsen startet årsmøtet.

Årsberetningene som styreleder og gruppeleder leste opp viste et stort engasjement og innholdsrik aktivitet i Elverum Høyre. Det gode samarbeidet mellom styret og kommunestyregruppa ble nevnt av begge parter.

I saken om budsjettet for 2022 kom medlemmene med konstruktive innspill om økt prioritering av møteaktivitet. Dette vil bli fulgt opp av det nye styret.

Valgkomiteens innstilling, av Vigdis Osbak som ny styreleder og Nils Richard Melby som ny nestleder, ble vedtatt ved akklamasjon. Reviderte vedtekter for Elverum Høyre ble også behandlet og vedtatt ved akklamasjon.

Nyvalgt styreleder Vigdis Osbak i dialog med avtroppende styreleder Ingrid Lium, i alt 15 deltakere.

Styremedlemmene Nils R Melby og Thor Anders Sognli, samt gruppeleder Yngve Sætre , takket avtroppende styreleder for samarbeidet og innsatsen gjennom et år med både utfordringer og store arbeidsoppgaver, som nevnt i årsberetningen.

Ny styreleder Vigdis Osbak, takket for tilliten, og delte noen tanker om styrearbeidet framover der hun vil jobbe for mer medlemsaktivitet, sosiale møteplasser og flere måter å engasjere seg på.

Elverum Høyre takker for et bra møte.