Elverum Høyre

Nytt styre

Fra venstre; Leif Klausen, Tom R. T. Knag (nestleder), Vigdis Osbak (leder), Carola B. Bjørklund og Hjørdis Bjølseth. Vara til styret er Arild Skurdal og Ingrid Lium. De var ikke tilstede på årsmøtet.

Elverum høyre avholdt årsmøte 28 november. Her er det nye styret. Mange utfordringer å ta tak i.