Elverum Høyres årsmøte 21 november

Til behandling var de vanlige årsmøtesaker, styrets- og kommunestyregruppens beretninger og valg.

Gjennomgang av årsberetningen ved leder Vigdis Osbak.

Leder Vigdis Osbak ønsket velkommen og ble møteleder. I årsberetningen kom det frem at det har vært avholdt 9 styremøter og 2 medlemsmøter i perioden januar til oktober 2022. Styrets utadrettede arbeid har har blant annet vært å gi høringssvar på deling av Innlandet fylkeskommune. Elverum Høyre mente Innlandet fylkeskommune skulle videreføres.

I sykehussaken har Elverum Høyre valgt å forlate nullplussalternativet da vi mener Elverum vil komme best ut med et elektivt sykehus i Elverum og hovedsykehus i Moelv, fremfor et nytt sykehus i Hamar og elektivt i Elverum.

Gruppeleder for Elverum Høyres kommunestyregruppe Yngve Sætre sa i sin årsberetning at de politiske sakene i stor grad har vært preget av kommunens krevende økonomiske situasjon. Sentrale saker har vært Rådhusplassen, vedtaket om å bruke 6,2 millioner til ny kirkestue i Nordskogbygda og sykehussaken.

Det ble i årsberetningen informert om arbeidet i Nominasjons- og Programkomiteen. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vigdis Osbak ble gjenvalgt som leder. Øvrige i styret ble:
– Nestleder Nils R Melby
– Styremedlem Hjørdis Bjølseth
– Styremedlem Stian Ringstad
– Styremedlem Thor Anders Sognli
– Gruppeleder Yngve Sætre
– Programkomite Jan Eirik Krey
– Vararepresentant Carola Bjørklund
– Vararepresentant Arild Skurdal