Elverum bør få et senter for klimatiltak i skog

Kommunestyret vedtok 19.juni at Elverum skal erklære miljø —og klimakrise.Dette vedtaket er bare å sette nye ord på harde realiteter, mener Yngve Sætre, ordførerkandidat for Elverum Høyre.

Elverum bør bli etsenter for klimatiltak i skog

Av Yngve Sætre

Innholdet av C02 i atmosfæren øker hvert år, og er nå 46 prosent høyere enn det var i førindustriell tid i 1750. Den globale gjennomsnittstemperaturen er 1,05 grader over førindustriell tid. Isen i Arktis er 35 prosent under normalen for årene 1979 til 1988, og havnivået har steget med vel 20 cm siden starten av det forrige århundret. I 2017 flyktet 18 millioner mennesker på grunn av klimaendringer. Det er flere enn de som flykter på grunn av krig og konflikt i verden.

Kommunestyret vedtok 19. juni at Elverum skal erklære miljø – og klimakrise. Dette etter forslag fra MDG, SV og Venstre. Jeg synes det er bra at disse partiene setter klima på dagsorden, men et slikt vedtak er bare å sette nye ord på harde realiteter. Faktum er at vi har en global klimakrise allerede i dag. Klimaet trenger resolutt handling, ikke flere ord. I Elverum kan vi bidra mest på det vi kan best, nemlig skog. Jeg mener Elverum bør ta en ledende nasjonal rolle innenfor klimatiltak i skog.

Det fremste vi kan gjøre lokalt i Elverum er å arbeide for å binde mer karbon i skogene våre. Skogen i Elverum binder over tre ganger så mye CO 2 som våre utslipp. Hvis vi klarer å øke bindingen i skog tilbake til nivået vi hadde i 2010 vil det utgjøre syv ganger så mye for klimaet som hvis vi kutter utslippene våre med 50 %. Det blir som om du skal klippe plenen din og har valget mellom å bruke gressklipper eller saks. Selvsagt må vi bruke det virkemiddelet som har størst effekt for å redde klimaet.

Det er ikke bare jeg og Elverum Høyre som har tro på skogen som klimaløsning. Skogstrategien begynner nå å vinne frem over hele verden. FNs klimapanel har slått fast at klimatiltak i skog er de mest kostnadseffektive tiltakene som finnes. En ny rapport frasveitsiske forskere sier at skogplanting er den overlegent beste klimaløsningen vi har. Det har potensial til å fjerne hele 2/3 av de menneskeskapte utslippene. Nøkkelen er planting på nye arealer, noe som har stort potensial på verdensbasis, også i Europa og i Norge.

Jeg mener Norge bør ta en ledende rolle i en verdensomspennende kampanje for klimatiltak i skog. Det er avgjørende at kunnskapen og bevisstheten om skogens klimaeffekt økes både nasjonalt og globalt. Elverum bør som Norges skoghovedstad bli en drivkraft i det nasjonale arbeidet. Jeg mener det bør etableres et nasjonalt senter for klimatiltak i skog i Elverum. Vi har skogressursene, kompetansen og aktørene som et slikt senter trenger.

Et nasjonalt senter bør arbeide med forskning, utvikling, utprøving, kunnskapsformidling og bevisstgjøring av klimatiltak i skog. Vi har en stor kommuneskog, og denne kan brukes som testområde og til feltarbeid. Senteret bør selvsagt kobles opp mot de sterke skogkompetansemiljøene vi har i Elverum, som Norsk Skogmuseum og Glommen.

Et slikt senter må i første omgang planlegges og forankres sterkt lokalt. Det må i neste omgang arbeides opp mot nasjonale myndigheter med tanke på finansiering. Det bør være et mål å ha på plass et senter i løpet av den neste fireårsperioden. Klimaet har ingen tid å miste.

Klimakrisen er vår tids store utfordring. Det er åpenbart at den krever betydelige tiltak både lokalt og globalt. Vi må alle bidra til å kutte utslipp. I Elverum har vi kompetanse på det som nå trer frem som den beste løsningen: Klimatiltak i skog. Elverum kan få en sentral rolle hvis vi griper mulighetene nå.

Den tidligere svenske statsministeren Göran Persson er en stor tilhenger av skog som løsning på klimakrisen. Han ber folk tenke over et spørsmål du risikerer å få fra dine barnebarn når kloden om noen tiår er på veg mot overoppheting: «Hvorfor gjorde du ikke noe, bestefar?»

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre