Det gror godt i næringslivet i Elverum

I første kvartal 2019 ble det etablert hele 54 nye foretak i Elverum. Dette er det beste tallet siden 1. kvartal 2016. Det er også bedre enn sammenlignbare kommuner som Kongsvinger og Stange. Dette viser at det gror godt i næringslivet i Elverum.

Elverum Høyres ordførerkandidat, Yngve Sætre, vil i neste kommunestyreperiode gi næringslivet enda bedre vilkår.

Elverum Høyre har programfestet å etablere Gründerhus, styrke kommunens næringsfond og skape flere møteplasser mellom kunnskapsmiljøer og bedrifter.

På den måten vil vi legge tilrette for skape flere arbeidsplasser, noe som er grunnlaget for vår lokale velferd.


På side 6 i programmet kan du lese om hvordan Elverum Høyre vil bidra til trygge og gode arbeidsplasser. Se vedlegget.


Link til facebook