Elverum Høyre vil rehabilitere Hanstad skole NÅ!

Elverum Høyre holder sine valgløfter !


I valgkampen var det stor politisk enighet om at Hanstad skole må rehabiliteres så raskt som mulig. Elverum Høyre har fulgt opp dette i sitt budsjettforslag med 200 millioner kroner til rehabilitering av Hanstad skole med oppstart i 2021.

I formannskapets budsjettbehandling 20. november stemte posisjonspartiene (AP,SV og FrP) for rådmannens forslag som har null – 0 – kroner til rehabilitering av Hanstad. Nesten samtidig leser jeg på facebook at Elverum Ap`s gruppeleder, Ingvar Midthun, snakker varmt om rehabilitering. Dette er i beste fall dobbeltkommunikasjon. Fine ord hjelper lite da Elverum Ap samtidig stemmer for et budsjettforslag uten ei eneste krone til utbedring av Hanstad skole.

Hanstad skole har vært moden for rehabilitering i en årrekke. Skolen er nå i en slik forfatning at den må prioriteres. Høyre holder sine valgløfter. Vi har penger i vårt budsjett til å starte rehabilitering av Hanstad skole i 2021.

Yngve Sætre

Gruppeleder i Elverum Høyre