Sykehussaken står vi sammen om

Tallene Roy viste fram kan tale til Elverums fordel i sykehus-diskusjonen

Folkehelsekoordinator Roy Heine Olsen konstaterer at sykehuset i Elverum er Innlandets mest effektive sykehus, og tror det taler til Elverums fordel når den nye sykehusstrukturen skal vedtas.

Olsen var invitert til Elverum Høyres åpne sykehusmøte på Skogmuseet torsdag kveld. Et historisk møte der ordfører Lillian Skjærvik (Ap) også var invitert for å snakke om kommunens arbeid med å påvirke prosessen som pågår nå.

– Det er ikke akkurat dagligdags at en ordfører for Arbeiderpartiet innleder på et medlemsmøte i Elverum Høyre. Jeg tror det må være første gang i historien, sa Yngve Sætre da han åpnet møte.

– Men i denne saken føles det helt naturlig. I sykehussaken spiller det ingen rolle hvilket parti vi tilhører. I denne saken er vi helt enig.

– Det er vi, og dette er den viktigste saken for oss nå, sa Skjærvik og redegjorde for sykehusets betydning for Elverum og kommunene rundt, og hvordan kommunen jobber for å bære fram argumentene for hvorfor akuttsykehuset må ligge i Elverum: Forsvaret, 900.000 gjestedøgn i Trysil, sykepleierutdanninga, Innovasjon gjennom HelseInn, bra bygningsmasse og utvidelsesmuligheter, for å nevne noe.

PRODUKSJON: Tabellen viser at sykehuset i Elverum er det desidert mest produktive og dermed mest kostnadseffektive sykehuset i Innlandet

PRODUKSJON: Tabellen viser at sykehuset i Elverum er det desidert mest produktive og dermed mest kostnadseffektive sykehuset i Innlandet Foto: Randi Undseth

Mest effektivt

Mens både Gjøvik og Lillehammer kommuner har brukt hundretusener på eksterne konsulenter som skal finne argumenter for hvorfor nettopp deres sykehus må være sykehuset som består i den nye sykehusstrukturen, har Elverum valgt å stole på egne krefter: «Sykehusnerd» og folkehelsekoordinator Roy Heine Olsen (72) som i sin tid kom som sykepleier fra Østfold til Hedmark fordi han var så lei sykehusdiskusjonen i eget fylke.

Latter i salen.

Han har finlest alt av dokumenter som er lagt fram redegjorde for ansvaret Sykehuset Innlandet for å gi alle i Innlandet uansett alder og bosted et likeverdig tilbud, om hvilke konsekvenser det har at befolkningen blir stadig eldre, og dilemmaet som ligger i ønsket om stadig mer høyspesialiserte tjenester og befolkningens behov for å ha spesialisthelsetjenesten nær seg.

Han har også satt opp tabellen over pasientbehandlinger ved sykehusene i Innlandet, basert på sykehusene egne tall fra 2017. Den viser at sykehuset i Elverum står for 26,5 prosent av pasientbehandlingene i Sykehuset Innlandet.

– Denne tabellen viser hvorfor Gjøvik-Lillehammer, og spesielt Lillehammer, sliter med stort overforbruk. Grepene som nå tas, er nettopp i den retning Elverum-Hamar har drevet i årevis med mer poliklinisk- og dagbehandling. Elverum er Sykehuset Innlandets mest effektive sykehus, sier Olsen.

– Kan ikke begynne på nytt

Han mener beslutningen om å bygge et nytt spesialistsykehus for somatikk og psykiatri ved Mjøsbrua er tatt, og ikke kommer til å bli gjort om.

– Skal en endre sted for bygging av sykehuset, må en i så fall begynne helt på nytt. Det er ikke realistisk. Den avgjørelsen er tatt.

– Det er også klart at sykehuset i Hamar er ute av bildet. Det har verken tomt eller bygningsmasse for framtida, sier Olsen

Han mener også det andre akuttsykehuset vil få et fødetilbud til tross for arbeidsgruppas innstilling på det motsatte.

– Da vi var i Oslo og møtte helseministeren, understreket han at regjeringen har bestemt at det skal være tre nivåer på fødetilbud: kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. Det blir vanskelig å se for seg et akuttsykehus i Innlandet uten fødeavdeling, fortsetter Olsen.

Størst konsekvenser for Elverum

Han ser fram til å se resultatet av samfunnsanalysen som foregår nå.

– Mandatet for denne samfunnsanalysen er bedre enn for den forrige som tok mest hensyn til sykehusene. Denne samfunnsanalysen skal virkelig analysere konsekvensene for samfunnene om strukturen blir slik eller slik.

– Den forrige samfunnsanalysen viste at å legge ned sykehuset i Elverum får størst konsekvenser for de ansatte fordi arbeidsvegen til Moelv eller Biri blir så lang. For de ansatte ved sykehusene i Gjøvik og Lillehammer blir arbeidsvegen akseptabel, sier Olsen.

– Ryker sykehuset i Elverum, ryker nok også sykepleierutdanninga og dermed på sikt høgskolesenteret på Terningen. Det vil få enorme negative konsekvenser for Elverum, sier Roy Heine Olsen.