Innlandet høyres årsmøte 2020

Et strålende årsmøte i Innlandet Høyre ble gjennomført på Gjøvik 31.1 og 1.2.Det nye fylket vårt, Innlandet fylke, eller «Vinnlandet» som Gjertrud Nordal sa, er et fylke med litt over 370 000 innbyggere, er Norges største hyttefylke ( pr. januar 19), har 11 byer og 46 kommuner, har Norges høyeste fjell, har Norges største innsjø, har 11 nasjonalparker som ligger helt eller delvis i fylket, har 20% av landets landbruksproduksjon, er Norges største skogfylke med 40 % av avvirkning fra norske skoger, har et av landets største kompetansemiljøer på Raufoss, høyskole, 11 folkehøyskoler og NTNU på Gjøvik, nesten 7000 km med fylkesveier og mye, mye mer.Ja, Gjertrud, vi vil bidra til at Innlandet blir «Vinnlandet»

På helgens årsmøtet vedtok Innlandet Høyre 3 resolusjoner;

  1. Det nye Innlandet fylke
  2. Ny bærekraftig distriktspolitikk, naturressursforvaltning og hyttepolitikk
  3. Karensdager — et viktig skritt mot et bærekraftig velferdssamfunn

Fra Elverum Høyre deltok Gine Skurdal, Yngve Sætre, Joakim Ekseth, Arne Johan Sigstad og Ingrid Lium.

To av våre delegater holdt glimrende innlegg som du kan se vedlagt, Joakim om samferdsen og Yngve om klimapolitikk.

Vi er veldig stolte over at Yngve Sætre ble 3.årsmøtevalgt til Arbeidsutvalget (AU) og til sentralstyret (SS)

Vi er også stolte over at Elverum Høyre fikk 2 av 8 delegater til Høyres landsmøte på Gardermoen 27.-29.mars. De valgte er;

Delegat 3 — Gine Skurdal
Delegat 5— Joakim Ekseth

Gratulerer!