Invitasjon til medlemsmøte i Elverum Høyre

Onsdag 5 oktober kl. 1900 – 2100. Sted Forstmann.

Temaer – Presentasjon av kortprogrammet for Elverum Høyre i kommunevalget 2023 og valg av delegater til Innlandet Høyre sitt nominasjonsmøte.

Kortprogrammet vil bli presentert av leder i programkomiteen, Jan Eirik Krey, og følges opp med en dialog/diskusjon om de enkelte punktene.

Vi håper riktig mange tar seg tid til å komme!
Enkel servering!