Julehilsen 2022

Til medlemmer av Elverum Høyre.

Da er årsmøte gjennomført og nytt styre er på plass, takk til valgkomiteen for flott arbeid. Det er stor grad av kontinuitet i styre noe som kanskje er greit når vi går inn i nytt år med kommunestyrevalg og mange aktiviteter knyttet til valget.

Styret 2023:
Leder Vigdis Osbak, nestleder Nils R Melby,
medlemsansvarlig Thor Anders Sognli, sekretær Hjørdis Bjølseth, kasserer Stian Ringstad, Yngve Sætre som gruppeleder i Elverum Høyre og Jan Eirik Krey som leder for programkomiteen. Vara representanter i styret er Carola Bjørklund og Arild Skurdal.

Nominasjonsmøtene ble gjennomført den 31. mai og sist nå den 15. november. Yngve Sætre er vår ordførerkandidat, og resten av listen mener vi er solid og god – og viser bredden i Elverum Høyre sin medlemsmasse. En stor takk til nominasjonskomiteen for den gode jobben. Listen skal leveres valgstyret i kommunen før utgangen av februar 2023.

Programkomiteen har utarbeidet et utkast til kortprogram og et mer omfattende program for neste kommunestyreperiode 2023 – 2027. Det er viktig at programmet forankres og arbeidet med dette starter opp i februar.

Møteplan for 2023
Møteprogrammet for året er vedlagt og som dere ser har vi allerede lagt inn to møter for Elverum Høyre sine medlemmer på kommunestyrelista 2023.
Det er «Kick off» den 16 januar kl 1900 på rådhuset der vi tenker å fortelle/diskutere våre rutiner for møter og saksbehandling, og et møte den 13 februar for å samtale om program for Elverum Høyre. Vi ønsker alle medlemmer velkommen til disse møtene for å være med på å forankre programmet og bli kjent med alle kandidater.
Vi har lagt inn et medlemsmøte den 13 mars – tema for møtet kommer vi
tilbake til.

Gruppemøtene brukes til å gjennomgå sakene som er til kommende formannskap- og kommunestyremøte. Her får vi alle muligheten til å komme med våre synspunkter og bidra til at beslutninger er best mulig belyst. Gruppemøtene har vi på rådhuset i peisestua kl 1900. Vi går inn gjennom hovedinngangen.
Styret ønsker å takke for året som er gått og ønsker alle nye Høyre
medlemmer velkommen til foreningen. Takk for alle gode bidrag og ikke
minst alle forberedelser som nå er gjort for 2023 – valgåret.

Julehilsen Vigdis Osbak/for styret.