Kommunestyreprogram 2019-2023

Elverum Høyre erstolte …. Individet…. Beste skolen ….. Samferdsel og arbeidsplasser…. Se programmet nederst på siden…

Teksten under er hentet fra Østlendingen 7.9.2019;

«Med ordførerkandidat Yngve Sætre i spissen presenterte de fire førstekandidatene et 12 sider langt kommunevalgprogram for Østlendingen i går, foran Helsehuset.

Helsehuset er et av Elverum Høyres skryteprosjekter og ligger vegg i vegg med et annet viktig bygg i Elverum: Sjukehuset.

– Elverum Høyre kommer til å fortsette jobben for å beholde sjukehuset i Elverum. Vi mener vi har gode argumenter for at Elverum blir det andre akuttsjukehuset, sier ordførerkandidat Sætre.

Tror på individet

Men først ønsker han velkommen med Høyres slagord i valgkampen: «Vi tror på Elverum – fordi vi tror på deg!»

– Vi mener innbyggerne er den største ressursen. Vi vil jobbe for at innbyggerne får utvikle sitt potensial, sine tanker og ideer. Da kommer vi lenger sier Sætre.

– Er det spesielt for Høyre?

– Troen på individet er veldig sentralt for Høyre. Venstresida har en mer kollektiv tankegang, sier Ekseth.

Han er partiets tredjekandidat. Ine Hansnaar Odden står på andreplass, og Vigdis Osbak på fjerdeplass.

Beste skolen i Innlandet

Skole er en viktig sak for Høyre. Elverum Høyre vil gjøre Elverum til kommunen med de beste skoleresultatene i Innlandet.

– Det er et realistisk mål, sier Sætre som konstaterer at grunnskolepoengene i Elverum har økt fra 38,3 til 42,5 de siste åra. Det er over landsgjennomsnittet og over snittet i Hedmark.

Høyre har ingen planer om å legge ned verken Kirkeby eller Sørskogbygda skoler.

– Vi vil videreføre målet om tre bygdesentra i kommunen: Hernes, Heradsbygd og Sørskogbygda, sier Odden.

– Det viktigste er innholdet i skolen. Kirkeby kan ligge tynt an om elevtallet blir mye lavere enn i dag, sier Ekseth.

Parkeringshus på Skysstasjonen.

Høyre er også partiet som lover å fortsette å jobbe for omkjøringsveg nord med hyppig kontakt med stortingspolitikere.

– Målet er å få innarbeidet omkjøringsvegen i neste NTP som går fra 2022 slik at vegen blir utredet, sier Ekseth.

– I et hundreårsperspektiv må vi få omkjøringsveger rundt hele byen, sier Osbak.

Ellers gleder politikerne seg til at nye riksveg 3/25 skal stå ferdig.

– Det gir elverumsingene lettere tilgang til et større arbeidsmarked, sier Osbak.

Partiet vil også jobbe for å etablere et parkeringshus på skysstasjonen, og vil ikke innføre avgiftsparkering i sentrum.»

 

  • Husk å bruke stemmeretten 9.september!