Medlemsmøte om framtida for Elverum sykehus

Ordfører Lillian Skjærvikog folkehelsekoordinator Roy Heine Olsen kommer for å informere om status på politiske prosesser ogfaglig utvikling i saken om ny sykehusstruktur i sykehuset Innlandet

Beggehar fremlegg og planlegger for å svare på spørsmål.

Invitergjerne med en venn/nabo til en interessant og hyggelig kveld på Forstmann. Vennen dine trengerikke å være medlem i Høyre for å delta på møtet, men må gjerne bli det….

NyeHøyremedlemmer ønskes spesielt velkomne.


Møtested: Forstmann, Skogmuseet

Tidspunkt: 27.auagust kl 1900 — 2100

Enkel servering


Avhensyn til smittevern og servering – vennligst send påmelding med navn på de som vil delta på møtet til ingrid.lium@lyse.net / tlf. 95165991 senest 26.08.


På vegne av styret i Elverum Høyre;

Thor Anders Sognli og Ingrid Lium


På side 5 i programmet kan du lese om at Elverum Høyre jobber iherdig for at sykehuset vårt skal bestå som et akuttsykehus i Innlandet, og vi kommer til å fortsette denne kampen til den er vunnet!