Nominasjon i Elverum Høyre til Kommunevalget 2023

Nominasjonskomiteens innstilling

NrPositiv listekandidat
1Yngve Sætre
2Sølvi Amundsen Aas
3Joakim Ekseth
4Audhild Køhl
5Nils R Melby
6Jan Eirik Krey
7Siv Lena Birkheim
8Thor Anders Sognli
9Steinar Jensen
10Per Olav Løken
11Christine Kaalsaas
12Safari Zihindula
13Ronny Andersen
14Arne Johan Sigstad
15Stian Ringstad
16Tom R T Knag
17Torkild Lømo
18Vigdis Osbak
19Erik Lium
20Ingrid Lium

Styret i Elverum Høyre gratulerer og takker for at dere stiller dere til disposisjon på vår liste til kommunevalget i 2023.
Vi har ambisjoner om et godt valg neste høst, og med denne listen med kandidater burde det være gode muligheter.
Nominasjonsmøtet gjennomføres på Forstmann den 15. november kl 1900.  Vi ønsker at dere alle kan delta på dette møtet slik at vi kan få bli kjent med dere. Innkallingen kommer i egen e-post.